en-USro-RO

| Login
10 decembrie 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Marți, 10 decembrie 2019

Sfintii zilei
Fer. Anton Durcovici, ep. m. **; Ss. Eulalia, fc. m.; Maur, m.
Liturghierul Roman
Fer. Anton Durcovici, ep. m. ** 
Liturghie proprie, prefațã pentru sfinți
roșu, P
Lectionar
Înț 3,1-9: I-a primit ca pe o jertfã de ardere de tot.
Ps 33(32): Fericit este poporul al cãrui Dumnezeu este Domnul!
Rom 8,31b-39: Nimic nu va putea sã ne despartã de iubirea lui Dumnezeu, care este în Cristos.
In 15,18-21: Nu sunteți din lume, ci eu v-am ales din lume.
Meditatia zilei
Marți din sãptãmâna a 2-a din Advent

LECTURA I

Salutări din partea lui Marcu, fiul meu.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 5,5b-14

5b Preaiubiţilor, îmbrăcaţi-vă toţi cu umilinţă în relaţiile pe care le aveţi unii cu alţii, căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă harul său”. 6 Umiliţi-vă, aşadar, stând sub mâna puternică a lui Dumnezeu, pentru ca să vă înalţe la timpul potrivit. 7 Lăsaţi asupra lui toate grijile voastre, căci el se îngrijeşte de voi. 8 Fiţi cumpătaţi şi vegheaţi! Pentru că duşmanul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care mugeşte, căutând pe cine să sfâşie. 9 Împotriviţi-vă lui cu tăria credinţei; să ştiţi că toţi fraţii din lume îndură aceleaşi suferinţe ca şi voi. 10 Dumnezeu, care dăruieşte tot harul, el, care v-a chemat în Cristos Isus la slava cea veşnică, după ce veţi fi suferit scurtă vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va face puternici şi de neclintit. 11 A lui este puterea pentru vecii vecilor. Amin. 12 V-am scris aceste câteva rânduri prin Silvan, pe care îl consider un frate vrednic de încredere, pentru a vă încuraja, pentru a vă adeveri că harul lui Dumnezeu este, într-adevăr, cu voi. Rămâneţi credincioşi! 13 Salutări din partea Bisericii din Babilon, aleasă de Dumnezeu ca şi voi; tot aşa din partea lui Marcu, fiul meu. 14 Salutaţi-vă unul pe altul cu sărutul păcii. Pace vouă tuturor care trăiţi în Cristos.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 88,2-3.6-7.16-17

R.: Voi vesti fraţilor mei mântuirea Domnului.

2 Milostivirea Domnului în veci o voi cânta,

cu gura voi spune din neam în neam adevărul tău.

3 Tu ai spus: „Iubirea mea e dăruită pe veci!”

O dată cu cerurile ai statornicit adevărul tău. R.

 

6 Cerurile laudă minunile tale, Doamne,

adevărul tău e preamărit în adunarea sfinţilor.

7 Cine se poate asemăna în cer cu Domnul?

Cine este ca tine între zei? R.

 

16 Fericit este poporul care ştie să-ţi cânte;

el umblă în lumina feţei tale, Doamne,

17 se bucură neîncetat de numele tău

şi se mândreşte cu dreptatea ta! R.

ALELUIA 1Cor 1,23-24

(Aleluia) Noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit,

care este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu. (Aleluia)

EVANGHELIA

Predicaţi evanghelia la toată făptura.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 16,15-20

În acel timp, Isus înviat s-a arătat celor unsprezece ucenici şi le-a spus: 15 „Mergeţi în lumea întreagă, predicaţi evanghelia la toată făptura. 16 Cine va crede şi va fi botezat se va mântui, iar cine va refuza credinţa va fi osândit. 17 Acestea sunt semnele care vor însoţi pe cei care cred: în numele meu vor alunga demoni; vor vorbi limbi noi; 18 chiar dacă vor bea otravă nu le va dăuna; peste cei bolnavi îşi vor pune mâinile şi ei se vor vindeca”. 19 Domnul Isus, după ce le-a vorbit, s-a înălţat la cer şi şade de-a dreapta lui Dumnezeu. 20 Iar ei au plecat să predice pretutindeni. Domnul Isus lucra în ei şi întărea cuvântul prin semnele care urmau.

Cuvântul Domnului