en-USro-RO

| Login
11 august 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Credinţa noastră este aceea care ne-a făcut să învingem lumea!

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 5,1-5

Preaiubiţilor, 1 oricine crede că Isus este Cristos, este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe cel care a născut, îl iubeşte şi pe cel care s-a născut din el. 2 Din aceasta cunoaştem că iubim pe fiii lui Dumnezeu, dacă iubim pe Dumnezeu şi împlinim poruncile lui. 3 Căci dragostea lui Dumnezeu aceasta este: să păzim poruncile lui; iar poruncile lui nu sunt grele. 4 Pentru că oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea; şi credinţa noastră este aceea care ne-a făcut să învingem lumea. 5 Cine este cel care învinge lumea, dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 36,3-4.5-6.30-31 (R.: 30a)

R.: Legea ta, Doamne, este mereu în inima mea.

3 Încrede-te în Domnul şi fă binele;

locuieşte pământul şi păstrează-ţi credinţa;

4 caută-ţi bucuria în Domnul

şi el îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. R.

 

5 Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului,

încrede-te în el şi el îşi va îndeplini lucrarea.

6 El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina,

nevinovăţia ta ca soarele la amiază. R.

 

30 Buzele celui drept vorbesc cu înţelepciune

şi limba lui rosteşte cele drepte.

31 Legea Domnului este în inima lui

şi paşii lui nu şovăie. R.

ALELUIA Cf. Mt 5,10

(Aleluia) Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate,

căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia)

EVANGHELIA

Când vă vor prigoni într-un oraş, fugiţi în altul.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,22-25a

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 22 „Veţi fi urâţi de toţi, din cauza numelui meu, dar cel care va răbda până la sfârşit va fi mântuit. 23 Când vă vor prigoni într-un oraş, fugiţi în altul. Vă spun adevărul: Nu veţi fi isprăvit de străbătut oraşele lui Israel, până va veni Fiul Omului. 24 Ucenicul nu este mai presus de Învăţătorul său şi nici slujitorul mai presus de stăpânul lui. 25a Ucenicul să fie mulţumit dacă este ca învăţătorul său, iar servitorul, dacă este ca stăpânul său”.

Cuvântul Domnului