en-USro-RO

| Login
11 august 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Domnul i s-a arătat lui Iacob, apoi tuturor apostolilor.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 15,1-8

Fraţilor, 1 vă reamintesc evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care voi aţi primit-o şi în care rămâneţi neclintiţi. 2 Prin ea veţi fi mântuiţi, dacă o veţi păstra aşa cum aţi primit-o. Altfel degeaba aţi crezut. 3 Înainte de toate v-am transmis ceea ce am primit eu însumi, şi anume: Cristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor, 4 şi a fost îngropat; a înviat a treia zi după cum spun Scripturile 5 şi i-a apărut lui Petru, apoi celor doisprezece. 6 După aceea s-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi sunt în viaţă iar unii au murit. 7 După aceasta i s-a arătat lui Iacob, apoi tuturor apostolilor. 8 În cele din urmă, ca unuia născut înainte de vreme, mi-a apărut şi mie.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,2-3.4-5 (R.: 5a)

R.: În lumea întreagă răsună vestea mântuirii.

sau

Aleluia.

2 Cerul vorbeşte despre slava lui Dumnezeu

şi firmamentul vesteşte lucrarea mâinilor sale.

3 Ziua dă de ştire acest lucru zilei următoare,

iar noaptea îl destăinuie nopţii următoare. R.

 

4 Nu e vorbire, nu sunt cuvinte,

nu e un glas care să se poată auzi,

5 şi totuşi este o solie care străbate tot pământul,

o veste care ajunge la marginile lumii. R.

ALELUIA In 14,6b.9c

(Aleluia) Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, spune Domnul.

Filipe, cine mă vede pe mine îl vede şi pe Tatăl. (Aleluia)

EVANGHELIA

De atâta vreme sunt cu voi, şi tu nu m-ai cunoscut?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 14,6-14

În acel timp, i-a spus Isus lui Toma: 6 „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl meu decât prin mine. 7 Deoarece mă cunoaşteţi pe mine, îl cunoaşteţi şi pe Tatăl meu; de pe acum îl cunoaşteţi şi l-aţi văzut”. 8 Filip i-a zis: „Doamne, arată-ni-l pe Tatăl şi ne este de ajuns”. 9 Isus i-a răspuns: „De atâta vreme sunt cu voi şi tu nu m-ai cunoscut, Filipe? Cine m-a văzut pe mine l-a văzut şi pe Tatăl. Cum poţi spune: 10 «Arată-ni-l pe Tatăl?». Nu crezi tu că eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le vorbesc de la mine, ci de la Tatăl, 11 care rămâne în mine şi care săvârşeşte şi faptele. Credeţi ce vă spun: Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în mine; iar de nu credeţi cuvântul meu, credeţi-mă pentru faptele mele. 12 Adevăr, adevăr zic vouă: cel care crede în mine va face şi el faptele pe care le fac eu şi va face mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. 13 Şi orice veţi cere în numele meu de la Tatăl, o voi face, ca Tatăl să fie preamărit în Fiul. 14 Dacă veţi cere ceva în numele meu, o voi face”.

Cuvântul Domnului

 

La Liturghia votivă celebrată numai în cinstea sfântului Filip, lectura I se ia din Liturghia zilei de 28 octombrie, pag. 450.

La Liturghia votivă celebrată numai în cinstea sfântului Iacob, evanghelia se ia din Liturghia zilei de 28 octombrie, pag. 452.