en-USro-RO

| Login
11 august 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Cu cât eşti mai mare, cu atât să te umileşti mai mult şi vei afla har înaintea Domnului.

Citire din cartea lui Ben Sirah 3,19-26

Fiul meu, 19 săvârşeşte faptele tale cu multă modestie şi vei fi iubit mai mult decât un om care împarte daruri. 20 Cu cât eşti mai mare, cu atât să te umileşti mai mult şi vei afla har înaintea Domnului. 21 Mare este puterea Domnului dar el este preamărit de cei smeriţi. Nu râvni la ceea ce este prea greu pentru tine şi nu cerceta ceea ce întrece puterile tale. 22 Gândeşte-te le ceea ce ţi s-a poruncit: nu te ocupa de lucrurile ascunse. Nu fi curios să cunoşti ceea ce te depăşeşte, 23 pentru că cunoştinţele omeneşti care ţi s-au descoperit îţi sunt de ajuns. 24 Nu căuta lucrurile zadarnice căci ţi s-au descoperit destule dintre cunoştinţele omeneşti. 25 Prezumţia i-a făcut pe mulţi oameni să rătăcească, iar lipsa lor de chibzuinţă a făcut ca gândurile lor să se abată de la calea cea dreaptă. 26 Sunt mulţi oameni mari şi îngâmfaţi, dar celor mici le descoperă Dumnezeu tainele sale.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,129.130.133.135.144 (R.: 105a)

R.: Legea ta, Doamne, îmi călăuzeşte paşii.

129 Învăţăturile tale sunt minunate,

de aceea sufletul meu le păzeşte. R.

 

130 Descoperirea cuvintelor tale dă lumină,

dă pricepere celor neştiutori. R.

 

133 Condu paşii mei după cuvântul tău

şi nu lăsa să mă stăpânească nici o nelegiuire. R.

 

135 Arată slujitorului tău o faţă senină

şi învaţă-mă Legile tale. R.

 

144 Poruncile tale sunt veşnic drepte,

fă-mă să le înţeleg, ca să trăiesc. R.

 

ALELUIA Mt 5,3

(Aleluia) Fericiţi cei săraci cu duhul,

căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia)

EVANGHELIA

Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăţia.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 12,32-34

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 32 „Nu te teme, turmă mică, deoarece i-a plăcut Tatălui vostru să vă dea împărăţia sa. 33 Vindeţi ceea ce aveţi şi daţi de pomană, faceţi-vă pungi care nu se învechesc, procuraţi-vă o comoară în ceruri, o comoară nesecată, de care hoţul nu se apropie şi pe care molia nu o roade. 34 Căci unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră”.

Cuvântul Domnului