en-USro-RO

| Login
11 august 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I**

În nimeni altul nu este mântuire.

Citire din Faptele Apostolilor 4,8-12

În zilele acelea, 8 Petru, plin de Duhul Sfânt, a spus: „Voi, conducători ai poporului şi bătrâni, ascultaţi: 9 Noi suntem astăzi traşi la răspundere pentru binele făcut unui om bolnav şi suntem întrebaţi cum a fost vindecat. 10 Să ştiţi cu toţii, voi şi tot poporul lui Israel, că în numele lui Isus din Nazaret, pe care voi l-aţi răstignit şi pe care Dumnezeu l-a înviat; numai în numele lui stă acest om sănătos înaintea voastră. 11 El este piatra pe care voi ziditorii aţi aruncat-o şi care a devenit piatra din capul unghiului, 12 căci nu există sub cer alt nume dat oamenilor, în care să ne putem mântui”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1-2a.2b-3.7-8a.10 (R.: 3)

R.: Vestiţi tuturor popoarelor lucrările minunate ale Domnului.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou!

Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!

2a Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele lui! R.

 

2b Vestiţi din zi în zi mântuirea lui.

3 Vestiţi neamurilor slava lui,

vestiţi tuturor popoarelor minunile sale. R.

 

7 Daţi Domnului, voi familiile popoarelor,

daţi Domnului slavă şi cinste!

8a Daţi Domnului slavă, preamăriţi numele său! R.

 

10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!”

El a aşezat pământul pe temelii solide

ca să nu se clatine.

El va judeca popoarele cu dreptate. R.

 

ALELUIA In 14,23

(Aleluia) Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu, spune Domnul;

Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Voi ruga pe Tatăl şi vă va trimite un alt Mângâietor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 14,12-21

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 12 Adevăr, adevăr zic vouă: cel care crede în mine va face şi el faptele pe care le fac eu şi va face mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. 13 Şi orice veţi cere în numele meu de la Tatăl, o voi face, ca Tatăl să fie preamărit în Fiul. 14 Dacă veţi cere ceva în numele meu, o voi face”. 15 „Dacă mă iubiţi, păziţi poruncile mele, 16 iar eu îl voi ruga pe Tatăl, şi alt Apărător vă va da vouă, ca să fie cu voi pentru totdeauna. 17 El este Duhul adevărului pe care lumea nu poate să-l primească, pentru că nu-l vede şi nici nu-l cunoaşte; însă voi îl cunoaşteţi, pentru că rămâne la voi şi pentru că este în voi. 18 Nu vă voi lăsa orfani: voi veni la voi. 19 Peste puţin timp, lumea nu mă va mai vedea; însă voi mă veţi vedea, pentru că eu sunt viu şi voi de asemenea veţi fi vii. 20 În ziua aceea veţi recunoaşte că eu sunt în Tatăl meu, şi voi sunteţi în mine şi eu în voi. 21 Cine primeşte poruncile mele şi le păzeşte, acela mă iubeşte; iar cine mă iubeşte pe mine va fi iubit de către Tatăl meu, şi-l voi iubi şi eu, şi mă voi arăta lui.

Cuvântul Domnului