en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

FOORMAT AUDIO

LECTURA I

Mă voi bucura în Domnul.

Citire din cartea profetului Isaia 61,10-11

10 Mă voi bucura din toată inima în Domnul şi va tresălta de veselie sufletul meu în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu haina mântuirii, m-a acoperit cu veşmântul veseliei ca pe un mire care poartă cunună împărătească şi ca pe o mireasă împodobită cu giuvaierele sale. 11 Precum din pământ răsar ierburile şi în grădină încolţesc seminţele, aşa va face Domnul Dumnezeu să răsară dreptatea şi slava înaintea tuturor neamurilor.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL 1Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd (R.: cf. 1a)

R.: Inima mea se bucură în Dumnezeu, mântuitorul meu.

1 Inima mea se bucură în Domnul,

căci Dumnezeu m-a întărit;

acum râd de duşmanii mei,

căci ajutorul tău, Doamne, este bucuria mea. R.

4 Arcul celor puternici s-a sfărâmat,

iar cei slabi s-au încins cu putere.

5 Cei sătui s-au robit pentru pâine,

iar cei flămânzi nu mai îndură foame. R.

 

6 Domnul este stăpânul vieţii şi al morţii,

el trimite pe oameni în locuinţa morţilor

şi tot el îi scoate de acolo.

7 Domnul face sărac şi tot el îmbogăţeşte,

el înjoseşte şi tot el înalţă. R.

 

8abcd Domnul ridică din ţărână pe cel sărman

şi din gunoi pe cel lipsit,

ca să-i aşeze alături de cei mari

şi să le dea un loc de cinste. R.

 

ALELUIA Cf. Lc 2,19

(Aleluia) Fericită este Fecioara Maria, care păstra cuvântul lui Dumnezeu

şi se gândea la el în inima ei. (Aleluia)

EVANGHELIA

Mama lui Isus păstra toate acestea în inima ei.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 2,41-51

În fiecare an părinţii lui Isus mergeau de sărbătoarea Paştelui la Ierusalim. 42 Când copilul avea doisprezece ani, ei au mers la Ierusalim ca de obicei. 43 Terminându-se zilele de sărbătoare, pe când se întorceau acasă, copilul Isus a rămas în Ierusalim, dar părinţii lui n-au băgat de seamă. 44 Socotind că este împreună cu tovarăşii lor de drum, au mers cale de o zi, înainte de a-l căuta printre rude şi cunoscuţi. 45 Negăsindu-l, s-au întors la Ierusalim continuând să-l caute. 46 După trei zile l-au găsit în templu, şezând în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i şi punându-le întrebări. 47 Toţi care îl auzeau rămâneau uimiţi de priceperea şi răspunsurile lui. 48 Văzându-l, părinţii lui au rămas înmărmuriţi şi mama lui i-a zis: „Fiule, de ce ne-ai făcut aceasta? Cât de îngrijoraţi am fost, căutându-te, tatăl tău şi cu mine”. 49 Dar el le-a zis: „Cum de m-aţi căutat? Nu ştiaţi că trebuie să fiu în casa Tatălui meu? 50 Dar ei n-au înţeles cele spuse de el. 51 El a coborât cu ei, a venit la Nazaret şi era supus lor. Iar mama lui păstra toate cuvintele în inima ei.

Cuvântul Domnului