en-USro-RO

| Login
25 septembrie 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

A găsit Dumnezeu cu cale să-i mântuiască pe cei credincioşi prin nebunia propovăduirii evangheliei.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 1,18-25

Fraţilor, 18 limbajul crucii este nebunie pentru cei care se pierd; dar pentru cei care se mântuiesc, adică pentru noi, este puterea lui Dumnezeu. 19 Căci este scris: „Voi distruge înţelepciunea înţelepţilor şi voi nimici ştiinţa celor învăţaţi”. 20 Ce se mai alege de cei înţelepţi? Ce se mai alege de cărturari? Ce se mai alege de gânditorii acestei lumi? Oare nu a arătat Dumnezeu că înţelepciunea lumii acesteia este nebunie? 21 Şi pentru că lumea, cu toată înţelepciunea ei, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu în lucrările înţelepciunii lui Dumnezeu, de aceea i-a plăcut lui Dumnezeu să-i mântuiască pe cei credincioşi prin nebunia predicării evangheliei. 22 Da, pentru că în timp ce iudeii cer semne şi grecii caută înţelepciune, 23 noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit – scandal pentru iudei, iar pentru păgâni nebunie; 24 dar pentru noi cei chemaţi, fie iudei, fie greci, Cristos este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu. 25 Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât înţelepciunea oamenilor şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât puterea oamenilor.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 30,3cd-4.6 şi 8ab.16bc-17 (R.: 6a)

R.: Tu, Doamne, eşti mântuirea mea.

3cd Doamne, fii pentru mine o stâncă ocrotitoare,

o cetate unde să-mi găsesc scăparea.

4 Căci tu eşti stânca mea, cetatea mea;

pentru numele tău mă povăţuieşti şi mă călăuzeşti. R.

 

6 În mâinile tale îmi încredinţez sufletul;

tu mă vei mântui, Doamne Dumnezeule adevărat.

8ab Mă voi bucura şi mă voi veseli de îndurarea ta

căci ai privit la neputinţa mea. R.

 

16bc Soarta mea este în mâna ta;

scapă-mă de duşmanii şi de prigonitorii mei.

17 Arată slujitorului tău o faţă senină.

Salvează-mă pentru iubirea ta. R.

 

ALELUIA 1Pt 4,14

(Aleluia) Dacă sunteţi insultaţi pentru numele lui Cristos, fericiţi sunteţi,

deoarece Duhul lui Dumnezeu se odihneşte peste voi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cine îşi va pierde viaţa pentru mine o va mântui.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 9,23-26

În acel timp, Isus a spus tuturor: 23 „Dacă voieşte cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să mă urmeze. 24 Fiindcă cine va voi să-şi scape viaţa, o va pierde; iar cine îşi va pierde viaţa pentru mine, o va mântui. 25 Şi ce i-ar folosi omului să câştige lumea întreagă, dacă s-ar osândi ori s-ar pierde pe sine însuşi? 26 De acela care se va ruşina de mine şi de cuvintele mele, se va ruşina şi Fiul Omului când va veni în măreţia sa şi a Tatălui şi a sfinţilor îngeri”.

Cuvântul Domnului