en-USro-RO

| Login
11 august 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I**

El care era bogat s-a făcut sărac pentru voi, ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogăţiţi.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 8,9-15

Fraţilor, 9 voi cunoaşteţi dărnicia Domnului nostru Isus Cristos; el, care era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, ca prin sărăcia lui să vă îmbogăţiţi. 10 Cu privire la colectă vă dau un sfat, care să vă fie de folos: voi aţi fost cei dintâi care, de anul trecut, nu numai că v-aţi hotărât să strângeţi dar v-aţi hotărât din proprie iniţiativă. 11 Aşadar, duceţi acum la bun sfârşit ceea ce aţi început; cum v-aţi grăbit să hotărâţi, aşa să şi înfăptuiţi, fiecare după puterea lui. 12 Dacă, într-adevăr, este bunăvoinţă, darul este primit, avându-se în vedere ceea ce are, nu ceea ce nu are. 13 Căci nu este vorba ca ajutându-i pe alţii să duceţi voi lipsă ci este vorba de o nivelare. 14 În această împrejurare, ceea ce vouă vă este de prisos să acopere ceea ce le lipseşte lor, pentru ca într-o zi, ceea ce lor le va fi de prisos să acopere ceea ce vă va lipsi vouă. Şi aşa se va realiza o egalitate, 15 după cum spune Scriptura, referindu-se la mană: Cel ce a adunat mai mult nu are nimic de prisos iar cel ce a adunat mai puţin nu a dus lipsă.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 36,3-4.5-6.30-31

R.: Fericit este omul care se încrede în Domnul.

3 Încrede-te în Domnul şi fă binele;

locuieşte pământul şi păstrează-ţi credinţa;

4 caută-ţi bucuria în Domnul

şi el îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. R.

 

5 Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului,

încrede-te în el şi el îşi va îndeplini lucrarea.

6 El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina,

nevinovăţia ta ca soarele la amiază. R.

 

30 Buzele celui drept vorbesc cu înţelepciune

şi limba lui rosteşte cele drepte.

31 Legea Domnului este în inima lui

şi paşii lui nu şovăie. R.

 

ALELUIA Cf. 2Cor 8,9b

(Aleluia) Isus Cristos, care era bogat, s-a făcut sărac pentru noi,

ca prin sărăcia lui să ne îmbogăţim. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăţia.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 12,32-34

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 32 „Nu te teme, turmă mică, deoarece i-a plăcut Tatălui vostru să vă dea împărăţia sa. 33 Vindeţi ceea ce aveţi şi daţi de pomană, faceţi-vă pungi care nu se învechesc, procuraţi-vă o comoară în ceruri, o comoară nesecată, de care hoţul nu se apropie şi pe care molia nu o roade. 34 Căci unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră”.

Cuvântul Domnului