en-USro-RO

| Login
6 decembrie 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Vineri, 6 decembrie 2019

Sfintii zilei
Sf. Nicolae, ep. *
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna 1 din Advent
Liturghie proprie, prefațã pentru Advent I
violet (alb), I
Lectionar
Is 29,17-24: În ziua aceea, ochii celor orbi vor vedea.
Ps 26: Domnul este lumina și mântuirea mea.
Mt 9,27-31: Doi orbi, care au crezut în Isus, au fost vindecați.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna 1 din Advent

LECTURA I

Te-am rânduit ca lumină a neamurilor.

Citire din cartea profetului Isaia 49,1-6

1 Ascultaţi, insulelor! Luaţi aminte, popoare îndepărtate! Domnul m-a chemat de la naşterea mea, din sânul mamei mele mi-a spus pe nume. 2 A făcut din gura mea sabie ascuţită, m-a ocrotit la umbra mâinii sale. A făcut din mine o săgeată preferată şi m-a pus în tolba sa. 3 El mi-a spus: „Tu eşti servitorul meu, Israel, în tine mă voi preamări”. 4 Dar eu îmi spuneam: „Degeaba m-am trudit, în zadar şi pentru nimic mi-am cheltuit puterile!” Cu toate acestea, partea ce mi se cuvine este la Domnul şi răsplata mea la Dumnezeul meu. 5 Şi acum vorbeşte Domnul, el care m-a plămădit din sânul maicii mele, ca să-i slujesc lui şi ca să-l întorc pe Iacob către el şi să strâng la un loc pe Israel. Căci aşa am fost eu preţuit în ochii Domnului şi Dumnezeul meu a fost puterea mea. 6 El îmi spunea: „E mic lucru să fii servitorul meu, ca să ridici seminţiile lui Iacob şi să-i întorci pe cei care au mai rămas dintre fiii lui Israel? Voi face din tine lumina popoarelor, ca să duci mântuirea mea până la marginile pământului”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 138,1-3.13-14ab.14c-15 (R.: cf. 13)

R.: Tu m-ai chemat, Doamne, din sânul mamei mele.

1 Doamne, tu mă observi de aproape şi mă cunoşti;

2 ştii când mă aşez şi când mă scol;

pătrunzi de departe gândurile mele;

3 fie că umblu, fie că stau culcat, nimic nu-ţi scapă;

toate cărările mele îţi sunt cunoscute. R.

 

13 Pentru că tu ai format rărunchii mei,

m-ai ţesut în sânul mamei mele.

14ab Te laud pentru că sunt o făptură atât de minunată!

Lucrările tale sunt admirabile! R.

 

14c Ce bine vede sufletul meu aceasta!

15 Când eram plămădit în taină,

oasele mele nu erau ascunse pentru tine. R.

LECTURA A II-A

Înainte de venirea lui Cristos, Ioan Botezătorul a predicat întregului popor al lui Israel.

Citire din Faptele Apostolilor 13,22-26

În zilele acelea, spunea Paul: 22 „Dumnezeu l-a făcut rege pe David, pentru care a dat această mărturie: «L-am aflat pe David, fiul lui Iese, bărbat după inima mea, care va îndeplini voinţa mea». 23 Şi după cum a promis, din urmaşii acestuia, Dumnezeu a ridicat un mântuitor pentru Israel, pe Isus. 24 Înainte de venirea lui, Ioan Botezătorul a predicat întregului popor al lui Israel un botez al pocăinţei. 25 Către sfârşitul misiunii sale spunea: «Nu sunt eu acela la care vă gândiţi voi, dar iată-l că vine după mine şi eu nu sunt vrednic să-i dezleg sandalele». 26 Fraţilor, fii din neamul lui Abraham şi voi care vă închinaţi Dumnezeului nostru, tuturor ne-a fost adresat acest mesaj al mântuirii”.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Lc 1,76

(Aleluia) Tu, copilule, vei fi profet al Celui Preaînalt;

vei merge înaintea Domnului ca să-i pregăteşti căile lui. (Aleluia)

EVANGHELIA

Se va chema Ioan.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,57-66.80

Când s-a împlinit vremea să nască, Elisabeta a născut un fiu. Auzind vecinii şi rudele că Domnul şi-a arătat mila faţă de ea, se bucurau împreună cu ea. 59 În ziua a opta, au venit să taie pruncul împrejur şi voiau să-i pună numele Zaharia, după numele tatălui său. 60 Dar mama a zis: „Nu, ci se va chema Ioan”. 61 Ei au zis: „Nimeni din rudele tale nu poartă numele acesta”. 62 Atunci l-au întrebat, prin semne, pe tatăl copilului, ce nume ar fi voit să-i pună. 63 Zaharia a cerut o tăbliţă, pe care a scris: „Ioan este numele lui”. Şi toţi s-au mirat. 64 În acel moment lui Zaharia i s-a deschis gura, i s-a dezlegat limba şi vorbea binecuvântând pe Dumnezeu. 65 Pe toţi vecinii i-a cuprins frica şi în tot ţinutul muntos al Iudeii se vorbea despre toate aceste lucruri. 66 Toţi care le auzeau erau uimiţi în inima lor şi spuneau: „Ce va fi oare acest copil?” Căci, într-adevăr, mâna Domnului era cu el. 80 Copilul creştea şi duhul lui se întărea. El a trăit în ţinuturi pustii, până în ziua când avea să se arate înaintea lui Israel.

Cuvântul Domnului