en-USro-RO

| Login
11 august 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Un slujitor al Domnului trebuie să fie blând cu toţi; el trebuie să dojenească cu blândeţe.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Timotei 2,22b-26

Preaiubitule, 22b caută să trăieşti în dreptate, în credinţă, în dragoste şi în pace, împreună cu cei care îl invocă pe Domnul cu inimă curată. 23 Ocoleşte discuţiile proaste şi nefolositoare: tu ştii că ele sfârşesc întotdeauna cu certuri. 24 Or, un slujitor al Domnului nu trebuie să se certe ci să fie blând cu toţi, în stare să-i înveţe pe toţi şi să suporte răutatea altora; 25 el trebuie să-i dojenească cu blândeţe pe cei care se împotrivesc adevărului, în speranţa că Dumnezeu le va da şi lor harul de a se converti, pentru ca să recunoască adevărul şi, venindu-şi în fire, 26 să se desprindă din cursele diavolului, care i-a prins şi-i ţine supuşi voinţei lui.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,9-10.11-12.13-14

R.: Cuvântul tău, Doamne, este bucuria mea.

9 Cel tânăr va merge pe drumul său fără să greşească,

dacă se va călăuzi după cuvântul tău.

10 Te caut din toată inima;

nu permite să mă abat de la poruncile tale. R.

 

11 Am pus la inimă cuvântul tău

ca să nu păcătuiesc împotriva ta.

12 Binecuvântat eşti, Doamne,

învaţă-mă Legile tale. R.

 

13 Vestesc cu buzele mele

toate hotărârile tale.

14 Când urmez învăţăturile tale,

mă bucur ca de toate bogăţiile. R.

ALELUIA In 15,4.5b

(Aleluia) Rămâneţi în mine şi eu în voi, spune Domnul;

cine rămâne în mine aduce roade multe. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Vreau ca şi ei să fie împreună cu mine acolo unde sunt eu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 17,20-26

În acel timp, Isus şi-a ridicat ochii spre cer şi s-a rugat astfel: 20 „Părinte sfânt, nu mă rog numai pentru aceştia, ci şi pentru cei care vor asculta cuvintele lor şi vor crede în mine, 21 ca toţi să fie una; după cum tu, Părinte, eşti în mine şi eu în tine, aşa şi ei să fie în noi una, ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. 22 Slava pe care mi-ai dat-o tu eu le-am dat-o lor, 23 ca să fie una precum noi una suntem: eu în ei şi tu în mine. Ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis şi că i-ai iubit pe ei precum m-ai iubit pe mine. 24 Părinte, vreau ca şi cei pe care mi i-ai dat să fie împreună cu mine acolo unde sunt eu, ca ei să vadă slava pe care mi-ai dat-o, pentru că tu m-ai iubit pe mine mai înainte de întemeierea lumii. 25 Părinte drept, lumea pe tine nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut şi aceştia au cunoscut că tu m-ai trimis. 26 Eu le-am făcut cunoscut numele tău şi-l voi face cunoscut, ca iubirea cu care m-ai iubit tu să fie în ei şi eu în ei”.

Cuvântul Domnului