en-USro-RO

| Login
11 august 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Ceea ce am aceea îţi dau: în numele lui Isus, scoală-te şi umblă!

Citire din Faptele Apostolilor 3,1-10

În zilele acelea, 1 Petru şi Ioan urcau la templu pentru rugăciunea de la ora trei după-amiază. 2 Tocmai atunci era adus un olog din naştere, pe care-l aşezau în fiecare zi la uşa templului, numită Cea Frumoasă, ca să ceară pomană de la cei ce intrau în templu. 3 Văzând pe Petru şi Ioan, care tocmai intrau, el le-a cerut ceva de pomană. 4 Iar Petru şi Ioan, privindu-l în faţă i-au spus: „Uită-te la noi!” 5 El şi-a aţintit privirea asupra lor, nădăjduind că va primi ceva de la ei. 6 Dar Petru i-a zis: „N-am nici argint, nici aur; însă ceea ce am aceea îţi dau: În numele lui Isus Cristos, Nazarineanul, scoală-te şi umblă!” 7 Şi luându-l de mâna dreaptă, l-a ridicat şi îndată i s-au întărit gleznele şi tălpile picioarelor. 8 Dintr-o săritură a fost în picioare şi a început să meargă. 9 A intrat cu ei în templu, umblând, sărind şi lăudându-l pe Dumnezeu. Tot poporul l-a văzut cum umbla şi-l lăuda pe Dumnezeu. 10 Îl recunoşteau: el era acela care şedea pentru pomană la poarta Cea Frumoasă a templului. Şi i-a cuprins uimirea şi nedumerirea pentru cele întâmplate.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,2-3.4-5 (R.: 5a)

R.: În lumea întreagă răsună vestea mântuirii.

2 Cerul vorbeşte despre slava lui Dumnezeu

şi firmamentul vesteşte lucrarea mâinilor sale.

3 Ziua dă de ştire acest lucru zilei următoare,

iar noaptea îl destăinuie nopţii următoare. R.

 

4 Nu e vorbire, nu sunt cuvinte,

nu e un glas care să se poată auzi,

5 şi totuşi este o solie care străbate tot pământul,

o veste care ajunge la marginile lumii. R.

LECTURA A II-A

Dumnezeu m-a ales din sânul mamei mele.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 1,11-20

Fraţilor, 11 voi trebuie să ştiţi că evanghelia pe care o vestesc nu este de origine omenească, 12 pentru că nu am primit-o şi nici nu am învăţat-o de la vreun om, ci am primit-o printr-o descoperire a lui Isus Cristos. 13 Voi aţi auzit, fără îndoială, care a fost purtarea mea de altă dată, în iudaism, cum prigoneam peste măsură Biserica lui Dumnezeu şi făceam prăpăd în ea. 14 Eu îi întreceam în zelul pentru iudaism pe cei mai mulţi de o vârstă cu mine din neamul meu şi eram însufleţit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoşeşti. 15 Dar Dumnezeu mă alesese din sânul mamei mele, mă chemase prin harul său, şi într-o bună zi, 16 el a găsit de cuviinţă să mi-l descopere pe Fiul său, pentru ca eu să-l vestesc popoarelor păgâne. 17 Imediat, fără a cere sfatul cuiva, şi chiar fără a urca la Ierusalim, ca să-i întâlnesc pe cei care erau apostoli înainte de mine, am plecat în Arabia iar de acolo m-am întors la Damasc. 18 După trei ani am urcat la Ierusalim, ca să fac cunoştinţă cu Petru şi am rămas împreună cu el cincisprezece zile. 19 Dintre apostoli n-am văzut pe nimeni altul, afară de Iacob, ruda Domnului. 20 În cele ce vă scriu, vă mărturisesc înaintea lui Dumnezeu, că nu mint.

Cuvântul Domnului

ALELUIA In 21,17d

(Aleluia)Doamne, tu toate le ştii, tu ştii că te iubesc. (Aleluia)

EVANGHELIA

Paşte mieii mei, paşte oile mele!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 21,15-19

Isus înviat din morţi a stat la masă cu ucenicii săi pe ţărmul mării. 15 După ce au mâncat, Isus i-a zis lui Simon Petru: „Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?” El i-a răspuns: „Da, Doamne, tu ştii că te iubesc”. Isus i-a zis: „Paşte mieluşeii mei!” 16 I-a spus Isus a doua oară: „Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti?” Petru i-a răspuns: „Da, Doamne, tu ştii că te iubesc”. Isus i-a zis: „Paşte mieii mei!” 17 Şi i-a spus a treia oară: „Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti?” Petru s-a întristat pentru că l-a întrebat a treia oară mă iubeşti şi i-a zis: „Doamne, tu toate le ştii; tu ştii că te iubesc”. Isus i-a zis: „Paşte oile mele! 18 Adevăr, adevăr îţi spun: când erai mai tânăr te încingeai singur şi te duceai unde voiai; dar când vei îmbătrâni, îţi vei întinde mâinile şi altul te va încinge şi te va duce unde nu vei voi”. 19 A spus lucrul acesta ca să arate cu ce moarte îl va preamări Petru pe Dumnezeu. Şi, după ce i-a vorbit astfel, i-a zis: „Urmează-mă!”

Cuvântul Domnului