en-USro-RO

| Login
16 ianuarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Nici moartea, nici viaţa nu va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,31b-39

Fraţilor, 31b dacă Dumnezeu este de partea noastră, cine se va ridica împotriva noastră? 32 El nu l-a cruţat pe propriul său Fiu, ci l-a dat la moarte pentru noi toţi, cum ar putea atunci să nu ne dăruiască toate împreună cu el? 33 Cine va aduce învinuire împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este cel care îndreptăţeşte! 34 Cine va rosti sentinţa de condamnare? Cristos Isus a murit, ba mai mult, el a înviat, şade de-a dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi! 35 Cine, aşadar, ne va despărţi de dragostea lui Cristos? Oare necazul, strâmtorarea, prigoana, foamea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdia ori sabia? 36 Aşa cum spune Scriptura: Pentru tine suntem omorâţi în fiecare zi, suntem trataţi ca nişte oi duse la înjunghiat. 37 Nu, căci în toate acestea suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit pe noi. 38 Căci sunt convins că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici prezentul, nici viitorul, 39 nici înălţimea, nici adâncul, nici vreo altă făptură nu va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Cristos Isus, Domnul nostru.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 45,2-3.5-6.8-9

R.: Domnul este aproape în ceasul încercării.

2 Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru,

un ajutor care nu lipseşte niciodată din nevoi.

3 De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul

şi ar cădea munţii în mijlocul mării. R.

 

5 Apele râului înveselesc cetatea lui Dumnezeu,

locuinţa sfântă a Celui Preaînalt.

6 Dumnezeu este în mijlocul ei: ea nu se clatină;

Dumnezeu o ajută de la revărsatul zorilor. R.

 

8 Domnul oştirilor este cu noi,

Dumnezeul lui Iacob este un turn de scăpare pentru noi.

9 Veniţi şi vedeţi lucrările Domnului,

faptele uimitoare pe care le-a făcut pe pământ. R.

 

ALELUIA

(Aleluia) Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm,

pe tine, Doamne, te mărturisim;

pe tine, Doamne, te măreşte ceata slăvită a martirilor.

(Aleluia)

EVANGHELIA

Veţi fi urâţi de toate naţiunile din cauza numelui meu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 24,4-13

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: „Aveţi grijă să nu vă înşele cineva. 5 Căci mulţi vor veni în numele meu spunând «Eu sunt Cristosul» şi-i vor înşela pe mulţi. 6 Atunci veţi auzi vorbindu-se despre războaie şi zvonuri despre războaie. Nu vă înspăimântaţi, căci trebuie să aibă loc toate, dar nu este încă sfârşitul. 7 Se va ridica un popor împotriva altui popor şi un imperiu împotriva altui imperiu şi va fi foamete şi cutremure în diferite locuri. 8 Dar toate acestea sunt începutul durerilor. 9 Atunci vă vor da la tortură şi vă vor ucide; veţi fi urâţi de toate naţiunile, din cauza numelui meu. 10 Atunci mulţi se vor scandaliza, se vor trăda unii pe alţii şi se vor urî între ei. 11 Mulţi profeţi falşi se vor ridica şi vor înşela pe mulţi. 12 Din cauza înmulţirii fărădelegii, dragostea multora se va răci. 13 Însă cine va rămâne statornic până la sfârşit, acela va fi mântuit”.

Cuvântul Domnului