en-USro-RO

| Login
11 august 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

* Deşi nu este comemorare obligatorie, dăm toate textele biblice datorită devoţiunii răspândite către sfânta Maria Goretti.

LECTURA I**

Trupurile voastre sunt mădulare ale lui Isus Cristos.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 6,13c-15a.17-20

Fraţilor, 13c trupul nu este pentru desfrânare; el este pentru Domnul şi Domnul pentru trup. 14 Dumnezeu, care l-a înviat pe Domnul Isus, ne va învia şi pe noi cu puterea sa. 15a Nu ştiţi voi că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Cristos? 17 Cine e unit cu Domnul formează un singur duh cu el. 18 Fugiţi de desfrânare. Orice alt păcat pe care l-ar face omul este în afară de trup; dar cine se dedă la desfrânare păcătuieşte împotriva propriului său trup. 19 Nu ştiţi voi că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, care v-a fost dat de Dumnezeu, şi că voi nu sunteţi ai voştri? 20 Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ mare. Preamăriţi-l, aşadar, pe Dumnezeu în trupul vostru.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 25,2-3.9-10.11-12 (R.: Mt 5,3)

R.: Fericiţi cei săraci cu inima, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu.

2 Încearcă-mă, Doamne, pătrunde-mă cu privirea ta;

trece-mi prin foc rărunchii şi inima!

3 Căci am înaintea ochilor bunătatea ta

şi merg pe calea adevărului tău. R.

 

9 Nu mă pune la un loc cu păcătoşii,

nu mă pedepsi ca pe cei ucigaşi,

10 ale căror mâini sunt nelegiuite

şi adună mită peste mită. R.

 

11 Purtarea mea însă este nevinovată;

Doamne, ai milă de mine şi mântuieşte-mă.

12 Piciorul meu păşeşte pe calea cea dreaptă.

Doamne, în adunări te voi lăuda! R.

 

ALELUIA 1Cor 1,27

(Aleluia) Dumnezeu a ales cele slabe în ochii lumii,

pentru a da de ruşine pe cei puternici;

a ales cele nebune în ochii lumii,

pentru a-i da de ruşine pe cei înţelepţi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că mare va fi răsplata voastră în ceruri.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,1-12a

În acel timp, 1 Isus, văzând mulţimile s-a urcat pe munte şi, după ce s-a aşezat, s-au apropiat de el ucenicii lui. 2 Atunci, luând cuvântul, a început să-i înveţe: 3 „Fericiţi cei săraci cu duhul, căci a lor este împărăţia cerurilor. 4 Fericiţi cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul. 5 Fericiţi cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi. 6 Fericiţi cei flămânzi şi însetaţi de dreptate, căci ei se vor sătura. 7 Fericiţi cei milostivi, căci ei vor afla milă. 8 Fericiţi cei curaţi cu inima, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. 9 Fericiţi făcătorii de pace, căci ei se vor chema fiii lui Dumnezeu. 10 Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, căci a lor este împărăţia cerurilor. 11 Fericiţi veţi fi când vă vor batjocori, vă vor prigoni şi, minţind, vor spune tot ce-i rău împotriva voastră din pricina mea. 12a Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă căci mare va fi în ceruri răsplata voastră”.

Cuvântul Domnului