en-USro-RO

| Login
16 ianuarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Se temea mult de Dumnezeu.

Citire din cartea Iuditei 8,2-8

2 Manase, soţul Iuditei, din acelaşi trib şi din aceeaşi familie ca şi ea, a murit în timpul când se secera orzul. 3 Pe când supraveghea secerătorii pe câmp, a fost lovit de insolaţie, a căzut la pat şi a murit în oraşul său, Betulia, unde a fost înmormântat alături de părinţii săi. 4 Rămasă văduvă, Iudita a trăit singură, în casa ei, timp de trei ani şi şase luni. 5 Şi-a amenajat un cort pe terasa casei în care trăia împreună cu fiicele sale. 6 Ea şi-a pus o haină de pocăinţă şi purta îmbrăcăminte de văduvă. Postea în toate zilele, afară de sâmbăta şi ajunul sâmbetei, la lună nouă şi ajun de lună nouă precum şi în zilele de sărbătoare şi de bucurie ale poporului israelit. 7 Era frumoasă şi plină de farmec. Soţul ei îi lăsase aur, argint, slujitori, slujitoare, turme de vite şi ogoare pe care ea le stăpânea. 8 Nimeni nu putea spune ceva rău la adresa ei, pentru că ea se temea mult de Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

sau, la alegere:

LECTURA I

Văduva adevărată este aceea care a rămas singură şi care şi-a pus nădejdea în Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Timotei 5,3-10

3 Preaiubitule, ajută văduvele care nu au pe nimeni. 4 Dar dacă o văduvă are copii sau nepoţi, aceştia să înveţe că mai întâi ei au obligaţia să-i ajute pe cei din familia lor şi să întoarcă părinţilor lor ceea ce au primit de la ei, căci acest lucru este plăcut lui Dumnezeu. 5 Femeia cu adevărat văduvă este aceea care a rămas singură şi care, punându-şi nădejdea în Dumnezeu, nu încetează de a se ruga cu stăruinţă noaptea şi ziua. 6 Dimpotrivă, aceea care duce o viaţă desfrânată, deşi trăieşte, ea este deja moartă. 7 Îndeamnă să facă toate acestea pentru ca să nu fie vrednică de dojană. 8 Dacă cineva nu poartă grijă de ai săi, mai ales de cei din propria familie, s-a lepădat deja de credinţă şi este mai rău decât un necredincios. 9 O femeie, ca să poată fi înscrisă în rândul văduvelor care au o răspundere în Biserică, trebuie să aibă peste şaizeci de ani, să nu fi avut decât un singur bărbat, 10 să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeţi, să fi spălat picioarele credincioşilor, să fi ajutat pe cei necăjiţi. Într-un cuvânt, să se fi străduit întotdeauna să facă binele.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 10,1-2.10-11.12-13.14-15

R.: Ascultă, Doamne, rugăciunea celor sărmani!

1 Pentru ce, Doamne, stai departe,

de ce te ascunzi la vreme de restrişte?

2 Cel Rău, în mândria lui, îl asupreşte pe cel sărman,

care cade în cursele pe care acesta i le întinde. R.

 

10 Cel Rău se năpusteşte, stă la pândă

şi cei săraci se prăbuşesc sub puterea braţului său.

11 El spune în inima lui: „Dumnezeu a uitat,

şi-a întors faţa şi nu mai vede”. R.

 

12 Scoală-te, Doamne Dumnezeule,

ridică-ţi mâna şi nu uita de cei sărmani.

13 De ce să-l dispreţuiască cel nelegiuit pe Dumnezeu,

spunând în inima lui: „Nu va cere socoteală”? R.

 

14 Dar tu vezi, tu iei în seamă truda şi durerea

şi le iei în mâinile tale.

În tine se abandonează cel nenorocit;

tu vii în ajutorul orfanului.

15 Zdrobeşte braţul celui păcătos şi a celui nelegiuit,

pedepseşte-i răutatea ca să nu mai fie. R.

 

ALELUIA Mt 5,8

(Aleluia) Fericiţi cei curaţi cu inima

căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. (Aleluia)

EVANGHELIA

Ana vorbea despre prunc celor care aşteptau mântuirea în Ierusalim.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 2,36-38

În acel timp, era la templu şi Ana, profetesa, fiica lui Fanuel, din seminţia lui Aşer. Ea trăise cu bărbatul ei şapte ani după căsătorie şi ajunsese acum la adânci bătrâneţi. 37 Fiind văduvă în vârstă de optzeci şi patru de ani, ea nu se îndepărta de templu, slujind zi şi noapte în post şi rugăciune. 38 Venind şi ea în ceasul acela, lăuda pe Dumnezeu şi vorbea despre prunc celor care aşteptau mântuirea în Ierusalim.

Cuvântul Domnului

sau, la alegere:

EVANGHELIA

Voi sunteţi lumina lumii.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,13-16

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 13 „Voi sunteţi sarea pământului. Dacă sarea îşi pierde gustul, cu ce se va săra? Nu mai este bună de nimic; va fi aruncată afară şi oamenii o vor călca în picioare. 14 Voi sunteţi lumina lumii. Nu se poate ascunde o cetate aşezată pe un munte. 15 Nici nu pune cineva sub obroc o candelă aprinsă, ci o pune în sfeşnic pentru ca să lumineze tuturor celor din casă. 16 Tot aşa să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre bune şi să-l preamărească pe Tatăl vostru din ceruri”.

Cuvântul Domnului