en-USro-RO

| Login
10 decembrie 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Marți, 10 decembrie 2019

Sfintii zilei
Fer. Anton Durcovici, ep. m. **; Ss. Eulalia, fc. m.; Maur, m.
Liturghierul Roman
Fer. Anton Durcovici, ep. m. ** 
Liturghie proprie, prefațã pentru sfinți
roșu, P
Lectionar
Înț 3,1-9: I-a primit ca pe o jertfã de ardere de tot.
Ps 33(32): Fericit este poporul al cãrui Dumnezeu este Domnul!
Rom 8,31b-39: Nimic nu va putea sã ne despartã de iubirea lui Dumnezeu, care este în Cristos.
In 15,18-21: Nu sunteți din lume, ci eu v-am ales din lume.
Meditatia zilei
Marți din sãptãmâna a 2-a din Advent

LECTURA I

Numele lor rămâne viu din neam în neam.

Citire din cartea lui Ben Sirah 44,1.10-15

Să-i lăudăm pe bărbaţii vestiţi, care sunt strămoşii noştri. 1 Ei au fost oameni vrednici; faptele lor bune nu sunt date uitării. 11 Urmaşii lor formează o frumoasă moştenire, de aceea fericirea lor va dăinui din neam în neam. 12 Urmaşii lor rămân credincioşi legilor legământului, 13 tot aşa şi copiii, datorită părinţilor lor. Neamul lor va dăinui de-a pururi şi niciodată nu va dispărea gloria lor. 14 Trupurile lor au fost înmormântate în pace, dar numele lor rămâne viu din neam în neam. 15 Popoarele vorbesc despre înţelepciunea lor, iar adunarea le aduce laudă.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 131,11.13-14.17-18

R.: Dumnezeu este credincios promisiunilor sale.

11 Domnul s-a jurat lui David

şi nu-şi va retrage jurământul.

El i-a spus: „Voi pune pe tronul tău un urmaş al tău”. R.

 

13 Domnul a ales Sionul,

pentru că a voit să fie locuinţa lui:

14 „Acesta este locul meu de odihnă pentru totdeauna,

aici am hotărât să locuiesc. R.

 

17 Acolo voi înălţa puterea lui David,

voi pregăti o lumină pentru unsul meu.

18 Voi da de ruşine pe duşmanii lui

şi pe fruntea lui va străluci o coroană”. R.

ALELUIA Cf. Lc 2,25c

(Aleluia) Plini de Duhul Sfânt, părinţii Fecioarei Maria

aşteptau mângâierea lui Israel. (Aleluia)

EVANGHELIA

Mulţi profeţi şi drepţi au dorit să vadă ceea ce vedeţi voi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,16-17

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 16 „Fericiţi sunteţi voi, căci ochii voştri văd şi urechile voastre aud. 17 Căci vă spun adevărul: mulţi profeţi şi drepţi au dorit să vadă ceea ce vedeţi voi şi n-au văzut, şi să audă ce auziţi voi şi n-au auzit”.

Cuvântul Domnului