en-USro-RO

| Login
30 iulie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Adu-ţi aminte, Doamne! Arată-te în timpul nenorocirii noastre!

Citire din cartea Esterei 4,17k-m.r.t

În zilele acelea 17k regina Estera a alergat la Domnul, cuprinsă de groaza morţii şi dezbrăcându-se de hainele sale de lux, s-a îmbrăcat în haine de deznădejde şi de jale, iar în locul parfumurilor scumpe şi-a presărat pe cap cenuşă şi ţărână. Ea i-a adresat Domnului Dumnezeului lui Israel această rugăciune: 17l „Domnul meu, numai tu singur eşti regele nostru! Ajută-mă pe mine care sunt singură şi nu am alt ajutor decât pe tine, căci un mare pericol mă ameninţă. 17m Eu am auzit din copilăria mea, în familia tatălui meu, că tu, Doamne, l-ai ales pe Israel dintre toate neamurile şi pe părinţii noştri dintre toţi strămoşii ca să fie moştenirea ta veşnică şi ai făcut pentru ei tot ceea ce le-ai promis. 17r Adu-ţi aminte, Doamne! Arată-te în timpul nenorocirii noastre! Dă-mi curaj, Doamne, regele tuturor dumnezeilor şi stăpânitor al tuturor puterilor. 17t Mâna ta să ne elibereze! Vino în ajutorul meu pentru că sunt singură şi nu am pe nimeni în afară de tine, Doamne”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9 (R.: 5b)

R.: Domnul mă eliberează de tot ce mă înspăimântă.

2 Voi lăuda pe Domnul întotdeauna,

lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele.

3 Să se laude sufletul meu în Domnul!

Să audă cei blânzi şi să se bucure. R.

 

4 Slăviţi pe Domnul împreună cu mine,

să înălţăm numele lui împreună!

5 Când îl caut pe Domnul, el îmi răspunde

şi mă eliberează de tot ce mă înspăimântă. R.

 

6 Priviţi la Domnul şi veţi fi luminaţi

şi feţele voastre nu vor avea de ce să se ruşineze.

7 Cel sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat

şi l-a mântuit de toate necazurile sale. R.

 

8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el

şi-i scapă din primejdie.

9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul,

fericit este omul care se încrede în Domnul. R.

ALELUIA Cf. In 4,24

(Aleluia) Tatăl îşi doreşte adoratori adevăraţi,

care să i se închine în duh şi adevăr. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi adevăr.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 4,19-24

În acel timp, femeia samariteană i-a spus lui Isus: 19 „Doamne, i-a zis femeia, văd că eşti profet. 20 Părinţii noştri s-au închinat pe muntele acesta, şi voi ziceţi că Ierusalimul este locul unde trebuie să ne închinăm”. 21 „Femeie, i-a zis Isus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veţi închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. 22 Voi vă închinaţi la ceea ce nu cunoaşteţi; noi ne închinăm aceluia pe care îl cunoaştem, căci mântuirea vine de la iudei. 23 Dar vine ceasul, ba a şi venit, în care adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi adevăr; fiindcă astfel de închinători îşi doreşte Tatăl. 24 Dumnezeu este duh şi cei care i se închină trebuie să i se închine în duh şi adevăr”.

Cuvântul Domnului