en-USro-RO

| Login
11 august 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Au adus chivotul lui Dumnezeu şi l-au pus în mijlocul cortului pe care îl ridicase David pentru acesta.

Citire din cartea întâi a Cronicilor 15,3-4.15-16; 16,1-2

În zilele acelea, 3 David a adunat întreg poporul israelit la Ierusalim, pentru a aduce chivotul lui Dumnezeu în locul pe care îl pregătise mai dinainte pentru acesta. 4 Şi i-a chemat pe urmaşii lui Aron, adică pe preoţi şi pe urmaşii lui Levi. 15 Leviţii au ridicat pe umerii lor chivotul lui Dumnezeu, cu ajutorul pârghiilor, după cum le poruncise Moise, după cuvântul Domnului. 16 David a poruncit căpeteniilor leviţilor să rânduiască pe fraţii lor cântăreţi, cu instrumente muzicale, harpe, chitare, chimvale, ca să răsune pretutindeni cântece de veselie. 16,1 După ce au adus chivotul lui Dumnezeu şi l-au aşezat în mijlocul cortului, pe care-l ridicase David, au adus arderi de tot şi jertfe de împăcare înaintea Domnului. 2 Iar când a sfârşit David de adus arderile de tot şi jertfele de împăcare, a binecuvântat poporul în numele Domnului.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 131,6-7.9-10.13-14 (R.: 8)

R.: Ridică-te, Doamne, în ajutorul meu, tu şi chivotul puterii tale.

6 Iată, am aflat că arca este în Efrata,

am găsit-o în câmpiile Iaarului.

7 Să intrăm cu bucurie în casa lui Dumnezeu,

să ne închinăm prosternându-ne la picioarele lui. R.

 

9 Preoţii tăi s-au îmbrăcat în dreptate

şi credincioşii tăi cântă de bucurie.

10 De dragul slujitorului tău, David,

nu-l îndepărta pe unsul tău. R.

 

13 Domnul a ales Sionul,

pentru că a voit să fie locuinţa lui:

14 „Acesta este locul meu de odihnă pentru totdeauna,

aici am hotărât să locuiesc”. R.

LECTURA A II-A

Dumnezeu ne dă biruinţă prin Isus Cristos.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 15,54-57

Fraţilor, 54 în ziua în care tot ce este pieritor va deveni nepieritor, tot ceea ce este muritor va deveni nemuritor, atunci se va realiza cuvântul Scripturii: „Moartea a fost înghiţită de biruinţă. 55 Unde este, moarte, biruinţa ta? Unde este, moarte, boldul tău?” 56 Boldul morţii este păcatul, iar puterea păcatului stă în Lege. 57 Să mulţumim, aşadar, lui Dumnezeu care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Cristos.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Lc 11,28

(Aleluia) Fericiţi sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu

şi îl păzesc. (Aleluia)

EVANGHELIA

Fericită mama care te-a purtat la sânul ei.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 11,27-28

27 În timp ce Isus vorbea mulţimii, o femeie şi-a ridicat glasul şi a spus: „Fericită este mama care te-a purtat în sânul ei şi te-a hrănit la pieptul ei!” 28 Atunci Isus i-a răspuns: „Fericiţi mai curând sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc!”

Cuvântul Domnului