en-USro-RO

| Login
30 septembrie 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Un semn mare s-a arătat în cer.

Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 11,19a; 12,1.3-6a.10ab

11,19a Templul lui Dumnezeu s-a deschis în cer, iar în templu a apărut chivotul legământului său. 12,1 Un semn mare s-a arătat atunci în cer: o femeie, înveşmântată cu soarele, având luna sub picioarele ei, iar pe cap purtând o coroană de douăsprezece stele. 3 S-a mai arătat şi un alt semn în cer: un balaur uriaş, roşu ca focul, având şapte capete şi zece coarne; pe fiecare cap purta o coroană regească. 4 Coada lui târa o treime din stelele cerului şi le arunca pe pământ. Balaurul stătea în faţa femeii, care trebuia să nască, gata să-i înghită copilul, după ce îl va naşte. 5 Şi iată că ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. Acesta avea să păstorească toate popoarele cu un sceptru de fier. Copilul a fost răpit şi dus aproape de Dumnezeu, lângă tronul său 6a iar femeia a fugit în pustiu, unde avea un loc pregătit de Dumnezeu. 10ab Şi am auzit în cer un glas puternic, zicând: „Acum a venit mântuirea, tăria şi domnia Dumnezeului nostru şi puterea unsului său”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 44,10ab.11-12ab.16 (R.: cf. 10b)

R.: Regina stă la dreapta ta, îmbrăcată în haină aurită.

10ab Printre preaiubitele tale sunt fiice de împăraţi,

Regina stă la dreapta ta, împodobită în aur de Ofir. R.

 

11 Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-ţi urechea;

uită de poporul tău şi de casa tatălui tău.

12ab Împăratul râvneşte frumuseţea ta;

el îţi este stăpânul, pleacă-te în faţa lui. R.

 

16 Prietenele ei sunt aduse la tine

cu strigăte de bucurie şi veselie;

ele intră în palatul împăratului. R.

LECTURA A II-A

Mai întâi a înviat Cristos, apoi vor învia cei care sunt ai lui Cristos.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 15,20-27

Fraţilor, 20 Cristos a înviat din morţi, fiind, dintre cei morţi, cel dintâi care a înviat. 21 Căci dacă moartea a venit printr-un om, tot printr-un om a venit şi învierea morţilor. 22 Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa toţi vor învia în Cristos. 23 Dar fiecare la rândul lui: la început Cristos, apoi cei care vor fi ai lui Cristos, când el va veni din nou. 24 Când Cristos va da împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi distrus toate puterile răului, atunci totul va fi împlinit. 25 Căci el trebuie să stăpânească, până ce va pune pe toţi duşmanii sub picioarele sale. 26 Ultimul duşman pe care îl va nimici este moartea. 27 Dumnezeu într-adevăr „a pus totul sub picioarele lui”. Dar când zice că totul i-a fost supus se înţelege că toate în afară de cel care i-a supus toate.

Cuvântul Domnului

ALELUIA

(Aleluia) Maria a fost înălţată la cer,

corurile de îngeri se bucură. (Aleluia)

EVANGHELIA

Mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic: el îi înalţă pe cei smeriţi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,39-56

În acele zile, Maria a pornit în grabă către o cetate din ţinutul muntos al Iudeii. 40 Ajunsă acolo, a intrat în casa lui Zaharia şi a salutat-o pe Elisabeta. 41 Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, a tresărit pruncul în sânul ei. Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt 42 şi a strigat cu glas tare: „Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul trupului tău. 43 Şi de unde mie fericirea aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu? 44 Căci, iată, cum au ajuns la urechile mele cuvintele salutului tău, a tresărit de bucurie pruncul în sânul meu. 45 Fericită eşti tu, care ai crezut că se vor împlini cele spuse ţie de Domnul”. 46 Atunci Maria a spus: „Sufletul meu preamăreşte pe Domnul 47 şi duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, mântuitorul meu, 48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită, 49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, al cărui nume este sfânt. 50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam peste cei ce se tem de dânsul. 51 El arată puterea braţului său; risipeşte pe cei mândri în inima lor. 52 Dă jos de pe tronuri pe cei puternici şi înalţă pe cei smeriţi. 53 Pe cei flămânzi îi copleşeşte cu bunuri, iar pe cei bogaţi îi lasă cu mâinile goale. 54 A sprijinit pe slujitorul său Israel, amintindu-şi de îndurarea sa, 55 după cum a promis părinţilor noştri, lui Abraham şi urmaşilor lui în veci”. 56 Şi a rămas Maria trei luni împreună cu Elisabeta; apoi s-a întors acasă.

Cuvântul Domnului