en-USro-RO

| Login
6 iulie 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Douăsprezece pietre de temelie care purtau numele celor doisprezece apostoli ai Mielului.

Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 21,9b-14

9b Eu, Ioan, am văzut un înger care mi-a zis: „Vino şi-ţi voi arăta logodnica, Mireasa Mirelui!” 10 Îngerul m-a dus cu duhul pe un munte mare şi înalt şi mi-a arătat Ierusalimul, cetatea sfântă, coborându-se din cer, de la Dumnezeu, 11 învăluită în slava lui Dumnezeu. Strălucirea ei era asemenea cu o piatră de mare preţ, ca piatra cristalină de iaspis. 12 Avea un zid mare şi înalt, cu douăsprezece porţi, iar la porţi doisprezece îngeri. Pe porţi erau scrise numele celor douăsprezece triburi ale fiilor lui Israel. Trei porţi erau la răsărit, trei porţi la miazănoapte, 13 trei porţi la miazăzi şi trei porţi la apus. Zidul cetăţii era clădit pe douăsprezece pietre de temelie 14 şi pe ele erau scrise douăsprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai Mielului.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,10-11.12-13ab.17-18 (R.: cf. 12)

R.: Sfinţii tăi, Doamne, cântă slava împărăţiei tale.

10 Să te laude pe tine, Doamne, toată făptura

şi sfinţii tăi să te binecuvânteze;

11 să proclame slava împărăţiei tale

şi să-ţi facă cunoscută puterea. R.

 

12 Sfinţii tăi să descopere tuturor oamenilor măreţiile tale,

slava plină de măreţie a împărăţiei tale.

13ab Împărăţia ta e împărăţie veşnică,

şi stăpânirea ta va dăinui din neam în neam. R.

 

17 Domnul este drept în toate căile sale,

milostiv în toate lucrările sale.

18 Domnul este lângă cei care-l cheamă,

lângă cei care-l cheamă din toată inima. R.

ALELUIA Lc 10,23b. 20b

(Aleluia) Fericiţi ochii care văd ceea ce vedeţi voi;

bucuraţi-vă, spune Domnul:

numele voastre sunt scrise în ceruri. (Aleluia)

EVANGHELIA

Iată un adevărat israelit, un om căruia nu-i place prefăcătoria.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 1,45-51

În acel timp, 45 Filip l-a găsit pe Natanael şi i-a zis: „L-am aflat pe acela despre care au scris Moise în Lege şi profeţii, pe Isus, fiul lui Iosif din Nazaret”. 46 I-a răspuns Natanael: „Poate ieşi ceva bun din Nazaret?” Filip i-a zis: „Vino şi vezi”. 47 Isus l-a văzut pe Natanael venind către el şi a zis despre acesta: „Iată un adevărat israelit, un om căruia nu-i place prefăcătoria”. 48 Natanael a întrebat: „De unde mă cunoşti?” Isus i-a răspuns: „Te-am văzut înainte de a-ţi fi vorbit Filip, pe când stăteai sub un smochin”. 49 I-a răspuns Natanael: „Rabbi, tu eşti Fiul lui Dumnezeu, tu eşti regele lui Israel”. 50 I-a răspuns Isus: „Crezi, pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub un smochin. Vei vedea lucruri şi mai mari”. 51 Şi i-a zis: „Adevăr, adevăr vă zic vouă: veţi vedea cerurile deschise şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând peste Fiul Omului”.

Cuvântul Domnului