en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

LECTURA I
Au primit lucrarea slujirii
spre edificarea trupului lui Cristos.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Efeseni 4,1-7.11-13

1 Fraţilor,
aşadar, vă îndemn eu, prizonierul în Domnul,
să umblaţi în mod vrednic
de chemarea pe care aţi primit-o:
2 cu toată umilinţa şi blândeţea, cu îndelungă răbdare,
îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire,
3 străduindu-vă să păstraţi unitatea Duhului
în legătura păcii.
4 Este un singur trup şi un singur Duh,
după cum aţi şi fost chemaţi la o singură speranţă,
aceea a chemării voastre.
5 Este un singur Domn,
o singură credinţă, un singur Botez,
6 un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor,
care este peste toate, prin toţi şi în toţi.
7 Fiecăruia dintre noi i s-a dat harul
după măsura darului lui Cristos.
11 Tot el i-a dat pe unii ca apostoli;
pe alţii, ca profeţi;
pe alţii, ca evanghelişti;
pe alţii, ca păstori şi învăţători
12 pentru desăvârşirea sfinţilor în vederea lucrării slujirii
spre edificarea trupului lui Cristos,
13 până când vom ajunge toţi la unitatea credinţei
şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu,
la omul desăvârşit,
la măsura staturii plinătăţii lui Cristos.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 39(40),2 şi 4ab.7-8a.8b-9.10 (R.: 8a şi 9a)

R
.: Iată, vin, Doamne,
ca să fac voinţa ta!

2 Cu dor l-am aşteptat pe Domnul,
iar el s-a plecat spre mine şi mi-a ascultat strigătul.
4ab El a pus în gura mea un cântec nou,
un imn de laudă pentru Dumnezeul nostru. R.

7 Jertfă şi ofrandă tu nu doreşti,
tu mi-ai deschis urechile;
nu ceri nici arderi de tot, nici jertfă pentru păcat.
8a Atunci, am zis: „Iată, vin! R.

8b În sulul cărţii este scris despre mine:
9 ca să fac voinţa ta!”
Dumnezeul meu, aceasta o doresc.
Legea ta este în adâncul inimii mele. R.

10 Vestesc dreptatea ta în adunarea cea mare;
nu-mi închid buzele; tu ştii lucrul acesta, Doamne! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
(Aleluia) Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu,
semănătorul este Cristos;
toţi cei care-l vor găsi vor rămâne în veci. (Aleluia)

EVANGHELIA*
Iată, semănătorul a ieşit să semene!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 4,1-10.13-20

1 În acel timp,
Isus a început din nou
să înveţe de-a lungul mării
şi s-a adunat în jurul lui o mulţime aşa de mare,
încât el, urcându-se, s-a aşezat în barcă, pe mare.
Şi toată mulţimea era lângă mare, pe uscat.
2 El îi învăţa multe în parabole.
Şi le spunea în învăţătura lui:
3 „Ascultaţi! Iată, semănătorul a ieşit să semene!
4 Şi, în timp ce semăna,
o parte a căzut de-a lungul drumului.
Au venit păsările cerului şi au mâncat-o.
5 O altă parte a căzut pe loc pietros,
unde nu avea pământ mult,
şi îndată a răsărit, pentru că nu avea pământ adânc.
6 Iar când soarele a răsărit,
s-a veştejit şi, pentru că nu avea rădăcină, s-a uscat.
7 O altă parte a căzut între spini.
Spinii au crescut şi au înăbuşit-o şi nu a dat rod.
8 Iar alta a căzut în pământ bun şi a dat rod.
A încolţit, a crescut şi a adus:
una – treizeci, alta – şaizeci, alta – o sută”.
9 Şi a zis:
„Cine are urechi pentru a asculta să asculte!”
10 Când a rămas singur,
cei din jurul lui, împreună cu cei doisprezece,
l-au întrebat despre parabole.
13 Apoi le-a spus: „Nu înţelegeţi această parabolă?
Cum veţi înţelege atunci toate parabolele?
14 Semănătorul seamănă cuvântul.
15 Aceştia sunt cei care sunt de-a lungul drumului
unde se seamănă cuvântul:
când îl ascultă, vine imediat Satana
şi ia cuvântul semănat în ei.
16 Cei semănaţi pe loc pietros sunt aceia
care, când ascultă cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie,
17 dar nu au rădăcină în ei, ci sunt nestatornici.
Dacă vine o suferinţă sau o persecuţie din cauza cuvântului,
se scandalizează îndată.
18 Alţii sunt cei semănaţi între spini.
Aceştia sunt cei care au ascultat cuvântul,
19 dar grijile acestei lumi,
amăgirea bogăţiilor şi celelalte pofte
intră şi înăbuşă cuvântul şi rămâne fără rod.
20 Apoi, sunt cei care sunt semănaţi în pământ bun.
Aceştia ascultă cuvântul,
îl primesc şi aduc rod:
unul – treizeci, altul – şaizeci, altul – o sută”.
Cuvântul Domnului

* forma prescurtată:

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 10,11
(Aleluia) Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu,
semănătorul este Cristos;
toţi cei care-l vor găsi vor rămâne în veci. (Aleluia)

EVANGHELIA
Iată, semănătorul a ieşit să semene.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 4,1-9

1 În acel timp,
Isus a început din nou
să înveţe de-a lungul mării
şi s-a adunat în jurul lui o mulţime aşa de mare,
încât el, urcându-se, s-a aşezat în barcă, pe mare.
Şi toată mulţimea era lângă mare, pe uscat.
2 El îi învăţa multe în parabole.
Şi le spunea în învăţătura lui:
3 „Ascultaţi! Iată, semănătorul a ieşit să semene!
4 Şi, în timp ce semăna,o parte a căzut de-a lungul drumului.
Au venit păsările cerului şi au mâncat-o.
5 O altă parte a căzut pe loc pietros, unde nu avea pământ mult,
şi îndată a răsărit, pentru că nu avea pământ adânc.
6 Iar când soarele a răsărit,
s-a veştejit şi, pentru că nu avea rădăcină, s-a uscat.
7 O altă parte a căzut între spini.
Spinii au crescut şi au înăbuşit-o şi nu a dat rod.
8 Iar alta a căzut în pământ bun şi a dat rod.
A încolţit, a crescut şi a adus:
una – treizeci, alta – şaizeci, alta – o sută”.
9 Şi a zis: „Cine are urechi pentru a asculta să asculte!”
Cuvântul Domnului