en-USro-RO

| Login
21 ianuarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Când această sărbătoare cade în timpul săptămânii, înainte de Evanghelie se foloseşte una dintre următoarele lecturi; când cade în zi de duminică, sunt obligatorii toate trei lecturile.

LECTURA I

Cel muşcat să privească spre şarpele de aramă şi va trăi.

Citire din cartea Numerilor 21,4-9

În zilele acelea, 4 evreii au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roşie, ca să ocolească ţara Edomului. Din cauza drumului şi a oboselii, poporul şi-a pierdut răbdarea 5 şi a vorbit împotriva lui Dumnezeu şi împotriva lui Moise, zicând: „Pentru ce ne-aţi scos din Egipt? Ca să murim în pustiu? Nu avem pâine, nu este nici apă şi ni s-a făcut silă de această hrană mizerabilă”. 6 Atunci Domnul a trimis împotriva poporului şerpi veninoşi. Murind mulţi din cauza muşcăturilor, 7 poporul a venit la Moise şi a zis: „Am păcătuit împotriva Domnului şi împotriva ta. Roagă-te Domnului, ca să depărteze de la noi şerpii”. Moise s-a rugat pentru popor. 8 Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Fă-ţi un şarpe de aramă şi pune-l pe un stâlp; oricine ar fi muşcat să privească spre el şi va trăi”. 9 Moise a făcut un şarpe de aramă şi l-a pus pe un stâlp; şi oricine era muşcat de un şarpe şi privea spre şarpele de aramă se vindeca.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 77,1-2.34-35.36-37.38

R.: Tu, Doamne, eşti mântuirea noastră.

1 Ascultă, poporul meu, învăţătura mea;

ia aminte la cuvintele pe care le rostesc.

2 Îmi deschid gura şi vorbesc în pilde,

ca voi să scoateţi învăţătură

din cele întâmplate în trecut. R.

 

34 Când Dumnezeu lovea de moarte, ei îl căutau,

se întorceau şi se îndreptau spre el.

35 Îşi aduceau aminte că Dumnezeu este stânca lor

şi că Dumnezeul cel preasfânt este mântuitorul lor. R.

 

36 Dar îl înşelau cu gura

şi-l minţeau cu limba.

37 Inima lor nu era sinceră faţă de el

şi nu erau credincioşi faţă de legământul său. R.

 

38 Dar, el fiind îndurător, îi ierta în loc să-i nimicească,

în repetate rânduri şi-a potolit mânia

şi nu a dat drumul întregii sale furii. R.

LECTURA A II-A

S-a umilit pe sine, de aceea Dumnezeu l-a înălţat.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 2,6-11

Fraţilor, 6 Isus Cristos rămânând Dumnezeu, nu a ţinut cu orice preţ să apară egal cu Dumnezeu, 7 dar s-a înjosit pe sine luând firea sclavului şi devenind asemenea oamenilor. După înfăţişare era considerat un om ca toţi ceilalţi. 8 S-a umilit, făcându-se ascultător până la moarte şi încă moartea pe cruce. 9 De aceea şi Dumnezeu l-a înălţat şi i-a dăruit un nume, care este mai presus decât orice alt nume, 10 pentru ca în numele lui Isus, toată făptura în cer, pe pământ şi în adâncuri să-şi plece genunchiul 11 şi orice limbă să proclame spre mărirea lui Dumnezeu Tatăl: Isus Cristos este Domnul!

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA

(Aleluia) Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm,

căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. (Aleluia)

EVANGHELIA

După cum Moise a înălţat şarpele în pustiu, tot astfel trebuie să fie înălţat Fiul Omului.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 3,13-17

În acel timp, Isus i-a spus lui Nicodim: 13 „Nimeni nu s-a suit la cer, decât cel care s-a coborât din cer, adică Fiul Omului, care este în cer. 14 După cum Moise a înălţat şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul Omului, 15 pentru ca oricine crede în el să aibă prin el viaţă veşnică. 16 Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său unul-născut, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. 17 Căci Dumnezeu a trimis pe Fiul său în lume, nu ca să osândească lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el”.

Cuvântul Domnului