en-USro-RO

Register | Login
Sunday, February 25, 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

LECTURA I
Oricine ar fi muşcat
să privească spre el şi va trăi.
Citire din cartea Numerilor 21,4b-9

 
4b În zilele acelea,

poporul şi-a pierdut răbdarea pe drum.
5 A vorbit împotriva lui Dumnezeu
şi împotriva lui Moise:
„Pentru ce ne-aţi scos din Egipt,
ca să murim în pustiu?
Căci nu este pâine, nici apă
şi ni s-a făcut silă de această hrană mizerabilă”.
6 Atunci Domnul a trimis
împotriva poporului şerpi veninoşi:
au muşcat poporul şi a murit multă lume în Israel.
7 Poporul a venit la Moise şi a zis:
„Am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului
şi împotriva ta.
Roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi şerpii!”
Şi Moise s-a rugat pentru popor.
8 Şi Domnul i-a zis lui Moise:
„Fă-ţi un şarpe şi pune-l pe un stâlp;
oricine este muşcat şi va privi spre el va trăi”.
9 Moise a făcut un şarpe din bronz şi l-a pus pe un stâlp.
Când şarpele muşca pe cineva
şi acesta privea spre şarpele de bronz, trăia.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 77(78),1-2.34-35.36-37.38 (R.: cf. 7c)

R
.: Să nu uitaţi niciodată
de lucrările Domnului.

1 Ia aminte, poporul meu, la legea mea;
pleacă-ţi urechea la cuvintele gurii mele!
2 Voi deschide gura mea în parabole,
voi descoperi enigmele din vechime. R.

34 Când Dumnezeu lovea de moarte, ei îl căutau,
se întorceau şi se îndreptau spre el.
35 Îşi aduceau aminte că Dumnezeu este stânca lor
şi că Dumnezeu, Cel Preaînalt, este răscumpărătorul lor. R.

36 Dar îl înşelau cu gura
şi-l minţeau cu limba.
37 Inima lor nu era sinceră faţă de el
şi nu erau fideli faţă de alianţa sa. R.

38 Dar el, fiind îndurător, le ierta vinovăţia şi nu-i distrugea,
de multe ori şi-a potolit mânia
şi nu a dat drumul furiei sale în întregime. R.

LECTURA A II-A
S-a umilit pe sine;
pentru aceasta şi Dumnezeu l-a înălţat.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Filipeni 2,6-11

6 Fraţilor,
Cristos Isus, fiind din fire Dumnezeu,
nu a considerat un beneficiu propriu
că este egal cu Dumnezeu,
7 ci s-a despuiat pe sine luând firea sclavului,
devenind asemenea oamenilor,
iar, după felul lui de a fi, a fost aflat ca un om.
8 S-a umilit pe sine făcându-se ascultător până la moarte,
până la moartea pe cruce.
9 Pentru aceasta şi Dumnezeu l-a înălţat
şi i-a dăruit numele care este mai presus de orice nume,
10 pentru ca în numele lui Isus să se plece tot genunchiul:
al celor din ceruri, al celor de pe pământ
şi al celor de dedesubt,
11 şi orice limbă să dea mărturie că Isus Cristos este Domn,
spre gloria lui Dumnezeu Tatăl.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
(Aleluia) Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm,
căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. (Aleluia)

EVANGHELIA
După cum Moise a înălţat şarpele în pustiu,
tot aşa trebuie să fie înălţat Fiul Omului.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 3,13-17

13 În acel timp,
Isus i-a răspuns lui Nicodim:
„Nimeni nu a urcat la cer,
decât cel care a coborât din cer, Fiul Omului.
14 Şi, după cum Moise a înălţat şarpele în pustiu,
tot aşa trebuie să fie înălţat Fiul Omului,
15 pentru ca oricine crede în el
să aibă viaţa veşnică.
16 Într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,
încât l-a dat pe Fiul său, unul născut,
ca oricine crede în el să nu piară,
ci să aibă viaţa veşnică.
17 Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul său în lume
ca să judece lumea,
ci ca lumea să fie mântuită prin el”.
Cuvântul Domnului