en-USro-RO

| Login
Friday, November 27, 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Milioane de servitori îi slujeau.

Citire din cartea profetului Daniel 7,9-10.13-14

9 Am privit mai departe: au fost aşezate nişte tronuri şi un Bătrân a luat loc. Îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada şi părul capului său ca lâna curată. Tronul lui era făcut din flăcări de foc, având nişte roţi de foc aprins. 10 Curgea un râu de foc, care izvora din faţa lui. Milioane de servitori îi slujeau şi sute de milioane stăteau înaintea lui. Judecata a început şi cărţile au fost deschise. 13 Privind în continuare, în vedenia de noapte, am văzut pe cineva, venind pe norii cerului, ca un fiu al omului. El a ajuns până la Bătrân şi i-a fost prezentat. 14 Lui i s-au dat stăpânirea, slava şi domnia. Toate popoarele, naţiunile şi oamenii de toate limbile trebuie să-i slujească lui. Stăpânirea lui este o stăpânire veşnică, nepieritoare, iar împărăţia lui nu va fi niciodată distrusă.

Cuvântul Domnului

sau, la alegere:

LECTURA I

Mihail împreună cu îngerii săi luptau împotriva balaurului.

Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 12,7-12a

7 În cer s-a dat o luptă: Mihai împreună cu îngerii săi lupta împotriva balaurului. Balaurul şi îngerii săi au fost învinşi 8 şi-au pierdut locul lor şi nu s-a mai găsit loc în cer pentru ei. 9 Balaurul cel mare, şarpele de la început, cel care se numeşte diavol şi Satana, cel care înşală lumea întreagă, a fost doborât; el a fost aruncat pe pământ şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui. 10 Atunci am auzit un glas puternic care spunea: „Iată, acum a venit mântuirea, tăria şi împărăţia Dumnezeului nostru şi puterea Unsului său! Căci a fost izgonit învinuitorul, cel care îi acuza zi şi noapte pe fraţii noştri înaintea lui Dumnezeu. 11 Dar ei l-au învins prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturiei lor; pentru că nu au ţinut la viaţa lor, primind chiar moartea. 12a Pentru aceasta, bucuraţi-vă cerurilor şi toţi cei ce locuiţi în ele.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 137,1-2a.2bc-3.4-5 (R.: 1c)

R.: Îţi voi cânta, Doamne, înaintea îngerilor tăi!

1 Te laud, Doamne, din toată inima,

pentru că ai ascultat cuvintele mele.

Îţi cânt înaintea îngerilor,

2a mă prostern spre templul tău cel sfânt. R.

 

2bc Laud numele tău pentru bunătatea şi fidelitatea ta,

căci ţi s-a mărit faima prin împlinirea făgăduinţelor tale.

3 În ziua în care te-am chemat m-ai ascultat,

m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul. R.

 

4 Toţi împăraţii pământului te vor lăuda, Doamne,

când vor auzi cuvintele tale.

5 Ei vor cânta pe căile Domnului,

căci mare este mărirea lui. R.

ALELUIA Ps 102,21

(Aleluia) Binecuvântaţi-l pe Domnul, voi îngerii lui,

voi slujitorii lui, care împliniţi voinţa lui. (Aleluia)

EVANGHELIA

Veţi vedea pe îngerii lui Dumnezeu, urcând şi coborând peste Fiul Omului.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 1,47-51

În acel timp, 47 Isus l-a văzut pe Natanael venind către el şi a zis despre acesta: „Iată un adevărat israelit, un om căruia nu-i place prefăcătoria”. 48 Natanael a întrebat: „De unde mă cunoşti?” Isus i-a răspuns: „Te-am văzut înainte de a-ţi fi vorbit Filip, pe când stăteai sub un smochin”. 49 I-a răspuns Natanael: „Rabbi, tu eşti Fiul lui Dumnezeu, tu eşti regele lui Israel”. 50 I-a răspuns Isus: „Crezi, pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub un smochin. Vei vedea lucruri şi mai mari”. 51 Şi i-a zis: „Adevăr, adevăr vă zic vouă: veţi vedea cerurile deschise şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând peste Fiul Omului”.

Cuvântul Domnului