en-USro-RO

| Login
11 august 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Iată, eu trimit un înger înaintea ta.

Citire din cartea Exodului 23,20-23a

Aşa spune Domnul: 20 „Iată, eu trimit un înger înaintea ta ca să te ocrotească pe cale şi să te conducă în locul pe care ţi l-am pregătit. 21 Poartă-te cu respect înaintea lui şi ascultă-i glasul; să nu te împotriveşti lui, căci el nu-ţi va ierta nesupunerea, pentru că numele meu este în el. 22 Dar dacă îi vei asculta glasul şi vei face ce-ţi va spune, eu voi fi duşmanul duşmanilor tăi şi-i voi pedepsi pe cei care îţi vor face supărări. 23a Îngerul meu va merge înaintea ta”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 90,1-2.3-4.5-6.10-11 (R.: 11)

R.: Domnul a poruncit îngerilor săi să te păzească pe toate căile vieţii tale.

1 Tu care stai sub ocrotirea Celui Preaînalt

şi locuieşti la umbra Celui Preaputernic,

2 spune-i Domnului: „Tu eşti scăparea mea

şi locul meu de refugiu,

Dumnezeul meu în care mă încred”. R.

 

3 El te va elibera din laţul vânătorului

şi de ciuma pustiitoare.

4 El te va acoperi cu penele sale,

şi vei găsi adăpost sub aripile lui,

fidelitatea lui îţi va fi scut şi pavăză. R.

 

5 Nu te vei teme nici de primejdiile nopţii,

nici de săgeata care zboară ziua,

6 nici de ciuma care umblă în întuneric,

nici de molima care bântuie în plină zi. R.

 

10 Nici un rău nu te va lovi,

nici o nenorocire nu se va apropia de locuinţa ta,

11 pentru că Domnul va porunci îngerilor săi

să te păzească pe toate căile tale. R.

ALELUIA Ps 102,21

(Aleluia) Binecuvântaţi-l pe Domnul, voi îngerii lui,

voi slujitorii lui, care împliniţi voinţa lui. (Aleluia)

EVANGHELIA

Îngerii lor privesc neîncetat în ceruri faţa Tatălui meu ceresc.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 18,1-5.10

În ceasul acela, 1 ucenicii s-au apropiat de Isus şi l-au întrebat: „Cine este mai mare în împărăţia cerurilor?” 2 Atunci Isus a chemat la el un copil, l-a aşezat în mijlocul lor şi le-a zis: 3 „Vă spun adevărul: De nu vă veţi converti şi nu veţi fi ca pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor. 4 De aceea, oricine se va face mic ca acest copil, va fi cel mai mare în împărăţia cerurilor. 5 Şi oricine va primi un copil ca acesta în numele meu, pe mine mă primeşte. 10 Aveţi grijă să nu dispreţuiţi pe nici unul dintre aceştia mici, căci vă spun: îngerii lor privesc neîncetat în ceruri faţa Tatălui meu ceresc.

Cuvântul Domnului