en-USro-RO

| Login
Sunday, March 07, 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Stăruiau în rugăciune, împreună cu Maria, mama lui Isus.

Citire din Faptele Apostolilor 1,12-14

12 După ce Isus s-a înălţat la cer, apostolii s-au întors la Ierusalim de la muntele numit al Măslinilor, care este aproape de Ierusalim, cale de o sâmbătă. 13 Şi când au intrat în cetate, au urcat în încăperea de sus, unde stăteau de obicei: Petru, Ioan, Iacob şi Andrei, Filip şi Toma, Bartolomeu şi Matei, Iacob al lui Alfeu, Simon Zelotul şi Iuda al lui Iacob. 14 Aceştia toţi stăruiau într-un cuget în rugăciune împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii lui.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55 (R.: 47)

R.: Duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, mântuitorul meu.

46 Sufletul meu îl preamăreşte pe Domnul

47 şi duhul meu tresaltă de bucurie

în Dumnezeu, mântuitorul meu. R.

 

48 Căci a privit la smerenia slujitoarei sale;

iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,

49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Puternic,

şi numele lui e sfânt. R.

 

50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam

peste cei ce se tem de dânsul.

51 El arată puterea braţului său;

risipeşte pe cei mândri în inima lor. R.

 

52 Îi dă jos de pe tronuri pe cei puternici

şi îi înalţă pe cei smeriţi.

53 Pe cei flămânzi i-a copleşit cu daruri,

iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale. R.

 

54 L-a sprijinit pe slujitorul său, Israel,

amintindu-şi de îndurarea sa,

55 după cum a promis părinţilor noştri,

lui Abraham şi urmaşilor lui în veci. R.

ALELUIA Cf. Ct 4,12; 6,9

(Aleluia) Ca o grădină închisă tu eşti, Marie,

ca o grădină închisă, ca o fântână acoperită.

Generaţiile te vor numi fericită,

întreg poporul îţi va cânta laude. (Aleluia)

EVANGHELIA

Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,26-38

În acel timp, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, cu numele de Nazaret, 27 la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria. 28 Intrând îngerul la ea, a zis: „Bucură-te, tu, care eşti plină de har, Domnul este cu tine, tu eşti binecuvântată între femei”. 29 Ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi se întreba în sine: „Ce poate să însemneze salutul acesta?” 30 Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. 31 Iată, vei zămisli şi vei naşte un fiu şi îi vei pune numele Isus. 32 Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema. Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David, tatăl său; 33 va domni peste casa lui Iacob în veci şi împărăţia lui nu va avea sfârşit”. 34 A zis Maria către înger: „Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu cunosc bărbat?” 35 Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt se va coborî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri, pentru aceasta şi Cel Sfânt, care se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. 36 Iată, şi Elisabeta, ruda ta, a zămislit un fiu la bătrâneţe şi ea, căreia i se zicea sterilă, este acum în luna a şasea, 37 căci pentru Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă”. 38 Atunci a zis Maria: „Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău”. Şi îngerul a plecat de la ea.

Cuvântul Domnului