en-USro-RO

| Login
16 decembrie 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 16 decembrie 2019

Sfintii zilei
Ss. Adelaida, împ.; Aggeu, profet
Liturghierul Roman
Luni din sãptãmâna a 3-a din Advent
Liturghie proprie, prefațã pentru Advent I sau II
violet, III
Lectionar
Num 24,2-7.15-17a: O stea rãsare din Iacob.
Ps 24: Învațã-mã, Doamne, cãrãrile tale.
Mt 21,23-27: Botezul lui Ioan, de unde era?
Meditatia zilei
Luni din sãptãmâna a 3-a din Advent

Deşi nu este comemorare, dăm toate textele biblice datorită devoţiunii răspândite către sfântul Dumitru.

LECTURA I

Pentru a nu pune mai presus slava unui om de slava lui Dumnezeu.

Citire din cartea Esterei 13,8-14.17

8 În zilele acelea, Mardocheu s-a rugat Domnului, amintindu-i toate faptele sale minunate: 17b „Doamne Dumnezeule, rege atotputernic, toate se află în stăpânirea ta; nimeni nu poate să se împotrivească voinţei tale, dacă tu hotărăşti să-l mântuieşti pe Israel. 17c Tu ai făcut cerul şi pământul şi toate câte sunt în Univers. Tu eşti stăpânul lumii şi nimeni nu poate să ţi se împotrivească. 17d Doamne, tu care cunoşti toate, tu ştii prea bine că nu din mândrie, nici din dispreţ, nici din dorinţa de mărire am refuzat să mă închin înaintea lui Aman cel trufaş. I-aş fi sărutat cu plăcere şi tălpile picioarelor, dacă prin aceasta aş fi putut contribui la salvarea lui Israel. 17e Dar am refuzat pentru a nu pune mai presus slava unui om de slava lui Dumnezeu; şi nici nu mă voi închina în faţa nimănui, decât în faţa Dumnezeului meu. 17h Ascultă rugăciunea mea şi fii milostiv cu poporul tău; schimbă plânsul nostru în bucurie, pentru ca rămânând în viaţă să preamărim numele tău, Doamne. Nu permite să amuţească gura celor care te preamăresc pe tine”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 26,7-8a.8b şi 9abcd.13-14 (R.: 13)

R.: Voi vedea bunătatea Domnului în împărăţia celor vii.

7 Auzi-mi, Doamne, glasul când te chem,

ai milă de mine şi ascultă-mă!

8a Inima mea se gândeşte la cuvântul tău:

„Căutaţi faţa mea!” R.

 

8b Iar eu, Doamne, caut faţa ta.

9abcd Nu-ţi întoarce faţa de la mine,

nu îndepărta cu mânie pe slujitorul tău;

tu eşti ajutorul meu, nu mă respinge.

Dumnezeule, mântuitorul meu, nu mă părăsi. R.

 

13 Cred că voi vedea bunătatea Domnului

în împărăţia celor vii.

14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare,

ai curaj şi nădăjduieşte în Domnul. R.

 

ALELUIA In 17,17

(Aleluia) Cuvântul tău, Doamne, este adevărul;

consfinţeşte-ne în acest adevăr. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Veţi fi târâţi înaintea dregătorilor şi a regilor pentru mine.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,17-22

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 17 „Nu vă încredeţi în oameni, căci vă vor da pe mâna Sinedriului şi vă vor biciui în sinagogile lor. 18 Veţi fi târâţi înaintea dregătorilor şi a regilor pentru mine, acest lucru va fi o mărturie înaintea lor şi înaintea păgânilor. 19 Dar când vă vor da pe mâna lor, să nu vă îngrijoraţi cum sau ce veţi vorbi, căci vi se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiţi. 20 Nu voi sunteţi cei care veţi vorbi, ci Duhul Tatălui este acela care va vorbi în voi. 21 Va da frate pe frate la moarte şi tată pe fiu şi copiii se vor ridica împotriva părinţilor şi-i vor ucide. 22 Veţi fi urâţi de toţi pentru numele meu, dar cine va rămâne statornic până la sfârşit acela se va mântui”.

Cuvântul Domnului