en-USro-RO

| Login
22 iunie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Când această sărbătoare cade în timpul săptămânii, înainte de Evanghelie se foloseşte una dintre următoarele lecturi; când cade în zi de duminică, sunt obligatorii toate trei lecturile.

LECTURA I

Am văzut ieşind o apă de sub templu, şi toţi la care a ajuns această apă, s-au mântuit.

Citire din cartea profetului Ezechiel 47,1-9.12

În zilele acelea, în timpul unei viziuni, 1 trimisul Domnului m-a dus înapoi la uşa templului şi iată, de sub pragul templului curgea o apă spre răsărit; pentru că templul era cu faţa spre răsărit. Apa curgea de sub partea dreaptă a templului şi trecea prin partea de miazăzi a altarului. 2 M-a scos apoi pe partea de la miazănoapte şi m-a dus pe dinafară, împrejur, până la poarta îndreptată spre răsărit şi iată, apa curgea din partea dreaptă. 3 Mergând spre răsărit, omul ţinea în mână o sfoară şi a măsurat o distanţă de o mie de coţi; şi m-a făcut să trec apa; apa îmi ajungea până la glezne. 4 A mai măsurat apoi o mie de coţi şi m-a făcut să trec apa; apa îmi ajungea până la genunchi. A mai măsurat o mie de coţi şi m-a făcut să trec apa; apa îmi ajungea până la brâu. 5 A măsurat încă o mie de coţi şi era un râu pe care nu-l puteam trece, căci apele crescuseră; erau ape de trecut înotând, un fluviu care nu se putea trece. 6 Atunci mi-a zis: „Ai văzut, fiul omului?” Şi m-a dus înapoi la malul râului. 7 Când am venit înapoi, iată, pe malurile râului erau mulţi arbori pe o parte şi pe alta. 8 Şi mi-a zis: „Această apă curge spre ţinutul de răsărit, coboară în valea Iordanului şi se varsă în Marea Moartă, iar apele mării devin sănătoase. 9 Orice vietate care mişună în apă va putea trăi acolo unde va ajunge râul. Va fi foarte mult peşte, pentru că va intra acolo apa aceasta şi apele din mare vor deveni sănătoase; acolo unde va ajunge râul acesta, va fi viaţă. 12 Pe amândouă malurile râului vor creşte tot felul de pomi roditori. Frunzele lor nu se vor veşteji şi fructele din ei nu se vor termina. În fiecare lună se vor coace fructe noi, pentru că apa pentru ele vine din sfântul lăcaş; fructele lor vor servi ca hrană, iar frunzele lor ca medicamente”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 45,2-3.5-6.8-9

R.: Prin prezenţa ta salvează-ne, Doamne!

2 Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru,

un ajutor care nu lipseşte niciodată din nevoi.

3 De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul

şi ar cădea munţii în mijlocul mării. R.

 

5 Apele râului înveselesc cetatea lui Dumnezeu,

locuinţa sfântă a Celui Preaînalt.

6 Dumnezeu este în mijlocul ei: ea nu se clatină;

Dumnezeu o ajută de la revărsatul zorilor. R.

 

8 Domnul oştirilor este cu noi,

Dumnezeul lui Iacob este un turn de scăpare pentru noi.

9 Veniţi şi vedeţi lucrările Domnului,

faptele uimitoare pe care le-a făcut pe pământ. R.

LECTURA A II-A

Voi sunteţi templul lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 3,9b-11.16-17

Fraţilor, 9b voi sunteţi templul construit de Dumnezeu. 10 Ca un arhitect iscusit, prin harul ce mi-a fost dat de Dumnezeu, eu am pus temelia, alţii continuă construcţia. Important e ca fiecare să ia seama cum construieşte. 11 Nimănui nu-i este îngăduit să pună altă temelie decât aceea care există deja: adică Isus Cristos. 16 Nu ştiţi voi, oare, că sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? 17 Dacă cineva distruge templul lui Dumnezeu şi Dumnezeu îl va distruge pe el. Căci templul lui Dumnezeu este sfânt iar acest templu sunteţi voi.

Cuvântul Domnului

ALELUIA 2Cr 7,16

(Aleluia) Am ales şi am sfinţit acest loc,

ca să rămân aici în veci. (Aleluia)

EVANGHELIA

Templul despre care vorbea era trupul său.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 2,13-22

Apropiindu-se Paştele iudeilor, Isus s-a urcat la Ierusalim. 13 În templu i-a găsit pe negustorii de boi, de oi şi de porumbei şi pe schimbătorii de bani şezând. 15 A făcut un bici din funii şi i-a izgonit pe toţi afară din templu, împreună cu oile şi boii, a aruncat pe jos banii schimbătorilor şi le-a răsturnat tarabele, 16 iar celor ce vindeau porumbei le-a zis: „Luaţi astea de aici şi nu faceţi din casa Tatălui meu o casă de negustorie!” 17 Ucenicii lui şi-au amintit atunci acest cuvânt al Scripturii: „Râvna casei tale mă consumă”. 18 Iudeii au luat cuvântul şi i-au zis: „Prin ce semn ne arăţi că ai dreptul să faci astfel de lucruri?” 19 Drept răspuns Isus le-a spus: „Distrugeţi templul acesta şi în trei zile îl voi ridica din nou”. 20 Iudeii i-au zis: „În patruzeci şi şase de ani s-a zidit templul acesta, şi tu îl vei ridica în trei zile?” 21 Dar el vorbea despre templul trupului său. 22 Prin urmare, când a înviat din morţi, ucenicii lui şi-au adus aminte că le spusese cuvintele acestea şi au crezut în Scriptură şi în cuvintele pe care le spusese Isus.

Cuvântul Domnului