en-USro-RO

| Login
30 iulie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I**

Voi veţi cunoaşte dragostea lui Cristos care întrece tot ce se poate cunoaşte.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 3,14-19

Fraţilor, 14 îmi plec genunchiul înaintea Tatălui, 15 din care provine orice paternitate, în cer şi pe pământ. 16 El, care este bogat în slavă, să vă sprijine cu puterea Duhului său, pentru a întări omul duhovnicesc din voi. 17 Isus Cristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă. Rămâneţi înrădăcinaţi şi întemeiaţi în iubire. 18 Astfel, veţi putea înţelege, împreună cu toţi credincioşii, care este lungimea, lăţimea, înălţimea şi adâncimea, 19 şi veţi cunoaşte dragostea lui Cristos, care întrece tot ce se poate cunoaşte. Atunci veţi fi copleşiţi de plinătatea lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 148,1-2.11-12.13.14

R.: Cerurile şi pământul sunt pline de mărirea ta!

1 Lăudaţi-l pe Domnul din ceruri,

lăudaţi-l întru cei de sus!

2 Lăudaţi-l, voi, îngerii lui,

lăudaţi-l, toate oştirile lui! R.

 

11 Regii pământului şi toate popoarele,

conducătorii şi toţi judecătorii neamurilor,

12 tineri şi tinere,

bătrâni şi copii. R.

 

13 Să laude numele Domnului,

pentru că numele lui este vrednic de toată lauda

şi măreţia lui străluceşte pe pământ şi în ceruri. R.

 

14 El este puterea poporului său.

El este vrednic de lauda sfinţilor săi,

a tuturor fiilor lui Israel,

a poporului care este aproape de dânsul. R.

 

ALELUIA 1In 4,16

(Aleluia) Noi am cunoscut iubirea pe care Dumnezeu o are faţă de noi

şi am crezut într-însa. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cine rămâne în mine şi eu în el aduce roade multe.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 15,1-8

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 1 „Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl meu este viticultorul. 2 Orice mlădiţă care este în mine şi nu aduce rod, Tatăl meu o înlătură; şi orice mlădiţă care aduce rod, el o curăţă, ca să dea rod şi mai mult. 3 Voi sunteţi deja curaţi, prin cuvântul pe care vi l-am spus. 4 Rămâneţi în mine şi eu în voi. Precum mlădiţa nu poate să aducă rod de la sine, dacă nu rămâne pe viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în mine. 5 Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în mine şi eu în el, acela aduce roade multe, căci fără mine nimic nu puteţi face. 6 Cine nu rămâne în mine este aruncat afară, ca mlădiţa tăiată, şi se usucă. Mlădiţele uscate sunt adunate, aruncate în foc şi ard. 7 Dacă rămâneţi în mine şi cuvintele mele rămân în voi, puteţi cere orice vreţi şi veţi primi. 8 Prin aceasta este preamărit Tatăl meu: să aduceţi rod îmbelşugat şi să vă dovediţi ucenicii mei”.

Cuvântul Domnului