en-USro-RO

| Login
Thursday, August 13, 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Aşa am ajuns la Roma.

Citire din Faptele Apostolilor 28,11-16.30-31

11 După o şedere de trei luni în insula Malta, împreună cu Paul am pornit cu o corabie din Alexandria, care iernase pe insulă şi care purta emblema Castor şi Pollux. 12 Am ajuns în Siracusa şi am rămas acolo trei zile. 13 Continuându-ne drumul pe lângă ţărm am ajuns la Reggio. În ziua următoare a pornit vântul de la sud şi în două zile am ajuns la Pozzuoli. 14 Aici am găsit nişte fraţi care ne-au invitat să rămânem la ei şapte zile şi aşa am ajuns la Roma. 15 Din Roma, fraţii care auziseră vorbindu-se despre noi, ne-au ieşit în întâmpinare până la forul lui Apiu şi la cele Trei Taverne. Văzându-i, Paul i-a mulţumit lui Dumnezeu şi a prins din nou curaj. 16 Sosiţi la Roma, Paul a primit permisiunea să locuiască aparte, cu sutaşul care îl păzea. 30 Paul a rămas doi ani întregi în casa luată cu chirie de el şi-i primea pe toţi care veneau la dânsul: 31 el propovăduia împărăţia lui Dumnezeu şi învăţa cele despre Isus Cristos, cu toată hotărârea şi fără să întâmpine vreo piedică.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6 (R.: 2b)

R.: Dumnezeu a vestit mântuirea la toate popoarele.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,

pentru că a făcut lucruri minunate;

dreapta şi braţul lui cel sfânt

i-au adus biruinţă. R.

2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea,

şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor;

3ab şi-a adus aminte de bunătatea şi fidelitatea lui

faţă de casa lui Israel. R.

 

3cd Toate marginile pământului

au văzut biruinţa Dumnezeului nostru.

4 Strigaţi către Domnul, cu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului,

izbucniţi în strigăte de veselie şi cântări de laudă. R.

 

5 Cântaţi Domnului din harpă,

să răsune harpa împreună cu toate instrumentele.

6 Sunând din trompetă şi din corn,

strigaţi de bucurie în faţa Domnului, regele nostru. R.

 

ALELUIA

(Aleluia) Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm,

pe tine, Doamne, te mărturisim;

pe tine, Doamne, te măreşte corul slăvit al apostolilor. (Aleluia)

EVANGHELIA

Porunceşte-mi să vin la tine pe apă!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 14,22-33

Îndată ce a săturat mulţimea în pustiu, Isus a poruncit ucenicilor săi să urce în luntre şi să treacă înaintea lui pe ţărmul celălalt. Între timp avea să dea drumul mulţimii. 23 După ce a dat drumul mulţimii, el s-a urcat pe munte singur, ca să se roage. Când s-a lăsat seara, se afla tot acolo singur. 24 Luntrea se îndepărtase deja la o bună bucată de ţărm şi era aruncată de valuri încoace şi încolo, căci vântul le era împotrivă. 25 Spre ziuă, Isus a venit la ei, umblând pe mare. 26 Când l-au văzut venind pe mare, ucenicii s-au înspăimântat, deoarece credeau că e o stafie şi au început să strige de frică. 27 Dar Isus le-a vorbit: „Aveţi încredere, eu sunt, nu vă temeţi!” 28 Petru i-a zis atunci: „Doamne, dacă eşti tu, porunceşte-mi să vin la tine pe apă”. 29 Isus i-a zis: „Vino!” Petru a coborât din luntre şi a început să meargă pe apă îndreptându-se spre Isus. 30 Dar văzând că vântul era puternic, l-a apucat frica şi, fiindcă a început să se scufunde, a strigat: „Doamne, salvează-mă!” 31 Isus i-a întins îndată mâna, l-a prins şi i-a zis: „Om cu puţină credinţă, pentru ce te-ai îndoit?” 32 După ce au urcat în luntre, vântul s-a oprit. 33 Atunci cei care erau în luntre, s-au plecat în faţa lui Isus şi au spus: „Cu adevărat, tu eşti Fiul lui Dumnezeu!”

Cuvântul Domnului