en-USro-RO

| Login
11 august 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Bucură-te, fiica Sionului, căci iată vin!

Citire din cartea profetului Zaharia 2,10-13

10 Bucură-te şi te înveseleşte, fiica Sionului, căci iată, eu vin şi locuiesc în mijlocul tău, spune Domnul. 11 În ziua aceea, multe naţiuni se vor ataşa de Domnul şi vor deveni poporul meu. Eu voi locui în mijlocul tău şi tu vei recunoaşte că Domnul oştirilor m-a trimis la tine. 12 Domnul va lua pe Iuda în stăpânire, ca partea lui de moştenire, în pământul sfânt şi va alege din nou Ierusalimul. 13 Să tacă orice făptură înaintea Domnului, pentru că el s-a ridicat din lăcaşul său sfânt.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 44,11-12.14-15.16-17

R.: Voi rămâne cu bucurie în prezenţa Domnului.

11 Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-ţi urechea,

uită de poporul tău şi de casa tatălui tău.

12 Regele râvneşte frumuseţea ta;

el îţi este stăpânul, pleacă-te în faţa lui. R.

 

14 Fiica regelui îşi face intrarea,

împodobită strălucitor cu haine ţesute în aur.

15 În haine strălucitoare e adusă la rege;

fecioare formează alaiul ei, prietenele ei sunt aduse la tine. R.

 

16 Cu strigăte de bucurie şi veselie

intră în palatul regelui.

17 Locul părinţilor tăi îl vor lua copiii,

îi vei pune stăpânitori în lumea întreagă. R.

ALELUIA Lc 1,45

(Aleluia) Fericită eşti, Fecioară Marie,

tu care ai crezut că se vor împlini cele spuse ţie de Domnul. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cine face voinţa lui Dumnezeu, acela îmi este frate, soră şi mamă.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 3,31-35

În acel timp, au venit mama lui Isus şi rudele lui şi, stând afară, au trimis vorbă să îl cheme. 32 Mulţimea era aşezată în jurul lui şi cineva i-a zis: „Iată, mama şi rudele tale sunt afară şi te caută”. 33 Atunci Isus a răspuns: „Cine este mama mea? Cine sunt rudele mele?” 34 Şi rotindu-şi privirea peste cei care şedeau în jurul lui, a spus: „Iată mama mea şi rudele mele! 35 Cine face voinţa lui Dumnezeu, acela îmi este frate, soră şi mamă”.

Cuvântul Domnului