en-USro-RO

| Login
24 mai 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Vineri, 24 mai 2019

Sfintii zilei
Ss. Fc. Maria, Ajutorul Creștinilor; Donațian și Rogațian, m.
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna a 5-a a Paștelui
Liturghie proprie, prefațã pentru Paști (II, III, IV sau V)
alb, I
Lectionar
Fap 15,22-31: Duhul Sfânt și noi am hotãrât sã nu vã mai impunem nicio povarã în afarã de acestea care sunt necesare.
Ps 56: Te voi lãuda, Doamne, printre popoare. (sau Aleluia.)
In 15,12-17: Aceasta vã poruncesc: sã vã iubiți unul pe altul!

Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna a 5-a a Paștelui

LECTURA I

Va cânta ca în vremea tinereţii ei.

Citire din cartea profetului Osea 2,14.15b.19-20

14 Aşa spune Domnul: „O voi atrage la mine, o voi duce în pustiu şi-i voi vorbi pe placul inimii ei; 15b acolo va cânta ca în vremea tinereţii ei şi ca în ziua în care a ieşit din ţara Egiptului. 19 Te voi logodi cu mine pentru totdeauna; te voi logodi cu mine în dreptate, judecată, în iubire şi îndurare; 20 te voi logodi cu mine în fidelitate şi vei cunoaşte că eu sunt Domnul!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 150,1-2.3-4.5-6

R.: Îl voi lăuda pe Domnul în toată viaţa mea.

1 Lăudaţi-l pe Domnul în lăcaşul său sfânt,

lăudaţi-l în întinderea cerului unde se arată puterea lui.

2 Lăudaţi-l pentru faptele sale minunate,

lăudaţi-l pentru măreţia sa nesfârşită. R.

 

3 Lăudaţi-l cu sunete de trompete,

lăudaţi-l cu chitară şi harpă.

4 Lăudaţi-l cu timpane şi dansuri,

lăudaţi-l cu fluiere şi instrumente cu strune. R.

 

5 Lăudaţi-l cu cimbale plăcut sunătoare;

lăudaţi-l cu cimbale care vestesc biruinţa.

6 Să laude pe Domnul toată suflarea! R.

ALELUIA Cf. Ap 19,7.9

(Aleluia) Mireasa e pregătită, în haine strălucitoare:

fericiţi cei chemaţi la ospăţul de nuntă al Mielului. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Iată Mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 25,1-13

În acel timp, Isus a spus ucenicilor această parabolă: 1 „Împărăţia cerului este asemenea cu zece fecioare invitate la nuntă, care şi-au luat candelele şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. 2 Însă cinci dintre ele erau nechibzuite, iar cinci erau înţelepte. 3 Cele nechibzuite, luând candele, n-au luat cu ele untdelemn. 4 Cele înţelepte au luat untdelemn în vase, o dată cu candelele lor. 5 Fiindcă mirele întârzia, au aţipit toate şi au adormit. 6 La miezul nopţii s-a auzit un strigăt: «Iată, vine mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!». 7 Atunci s-au trezit toate acele fecioare şi-au pregătit candelele. 8 Cele nechibzuite au zis către cele înţelepte: «Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele». 9 Dar cele înţelepte le-au răspuns: «Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă; mai bine mergeţi la vânzători şi cumpăraţi-vă». 10 Plecând ele ca să cumpere, a sosit mirele; cele care erau pregătite au intrat cu el în sala nunţii şi uşa s-a închis. 11 Mai târziu au venit şi celelalte tinere şi au zis: «Doamne, Doamne, deschide-ne!». 12 Dar el le-a răspuns: «Vă spun adevărul: Nu vă cunosc». 13 Vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi nici ziua, nici ceasul!”

Cuvântul Domnului