en-USro-RO

| Login
Sunday, March 07, 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Credinţa se naşte din cele auzite, iar cele auzite sunt cuvântul lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 10,9-18

9 Dacă mărturiseşti cu gura ta că Isus este Domn şi dacă în inima ta crezi că Dumnezeu l-a înviat din morţi, atunci vei fi mântuit. 10 Cel care crede din toată inima devine drept, iar cel care îşi mărturiseşte cu gura credinţa ajunge la mântuire. 11 Căci spune Scriptura: „Tot cel care crede în el nu va fi dat de ruşine”. 12 Astfel, între iudei şi păgâni nu este nici o deosebire. Toţi au un singur Domn, plin de îndurare faţă de cei care îl cheamă. După cum este scris: 13 Oricine va invoca numele Domnului va fi mântuit. 14 Dar cum să invoci pe Domnul, fără să crezi mai întâi în el? Şi cum să crezi în el, fără să auzi mai întâi cuvântul? Şi cum să auzi cuvântul, dacă nimeni nu l-a vestit? 15 Şi cum să-l vesteşti, fără a fi mai întâi trimis? De aceea spune Scriptura: „Cât de plăcut este să-i vezi alergând peste munţi pe crainicii care duc vestea cea bună!” 16 Dar nu toţi au ascultat de evanghelie, căci Isaia întreabă: „Doamne, cine a ascultat cuvintele auzite de la noi?” 17 Aşadar, credinţa se naşte din cele auzite, iar cele auzite sunt vestirea cuvântului lui Cristos. 18 În acest caz pun şi eu o întrebare: „Oare ei nu au auzit?” Desigur că da, căci spune un psalm: „Glasul lor a răsunat în toată lumea. Cuvintele lor au ajuns până la marginile pământului”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,2-3.4-5 (R.: 5a)

R.: În lumea întreagă răsună vestea mântuirii.

2 Cerul vorbeşte despre slava lui Dumnezeu

şi firmamentul vesteşte lucrarea mâinilor sale.

3 Ziua dă de ştire acest lucru zilei următoare,

iar noaptea îl destăinuie nopţii următoare. R.

 

4 Nu e vorbire, nu sunt cuvinte,

nu e un glas care să se poată auzi,

5 şi totuşi este o solie care străbate tot pământul,

o veste care ajunge la marginile lumii. R.

ALELUIA Mt 4,19

(Aleluia) Veniţi după mine, spune Domnul,

şi vă voi face pescari de oameni. (Aleluia)

EVANGHELIA

Ei au lăsat numaidecât barca şi pe tatăl lor şi l-au urmat pe Isus.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 4,18-22

În acel timp, 18 pe când Isus mergea pe malul Mării Galileii a văzut doi fraţi: pe Simon, numit şi Petru, şi pe Andrei, fratele lui, care îşi aruncau mrejele în mare, căci erau pescari. 19 Isus le-a zis: „Veniţi după mine şi eu vă voi face pescari de oameni”. 20 Aceştia, lăsându-şi mrejele, îndată au mers după el. 21 Mergând puţin mai departe, a văzut alţi doi fraţi. Pe Iacob, fiul lui Zebedeu, şi pe Ioan, fratele lui, care erau în barcă împreună cu tatăl lor Zebedeu şi îşi pregăteau mrejele. 22 El i-a chemat, iar ei imediat au lăsat barca şi pe tatăl lor şi au mers după Isus.

Cuvântul Domnului