en-USro-RO

| Login
5 iulie 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I**

Păstrează tezaurul evangheliei prin Duhul Sfânt.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Timotei 1,13-14; 2,1-3

Preaiubitule, 13 ia ca îndreptar sănătos învăţătura pe care ai auzit-o de la mine, în credinţa şi iubirea pe care o avem în Cristos Isus. 14 Ţie ţi s-a încredinţat tezaurul evangheliei; păstrează-l neatins, prin Duhul Sfânt care locuieşte în noi. 2,1 Aşadar, copilul meu, află-ţi tăria în harul care este în Cristos Isus; 2 şi ceea ce ţi-am spus de faţă cu mulţi martori încredinţează unor oameni de încredere, care să fie în stare să-i înveţe şi pe alţii. 3 Ia parte împreună cu mine la suferinţă, ca un vrednic ostaş al lui Cristos Isus.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 36,3-4.5-6.30-31

R.: Înţelepciunea Domnului străluceşte în sfinţii săi.

3 Încrede-te în Domnul şi fă binele;

locuieşte pământul şi păstrează-ţi credinţa;

4 caută-ţi bucuria în Domnul

şi el îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. R.

 

5 Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului,

încrede-te în el şi el îşi va îndeplini lucrarea.

6 El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina,

nevinovăţia ta ca soarele la amiază. R.

 

30 Buzele celui drept vorbesc cu înţelepciune

şi limba lui rosteşte cele drepte.

31 Legea Domnului este în inima lui

şi paşii lui nu şovăie. R.

 

ALELUIA In 15,5

(Aleluia) Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele, spune Domnul,

cine rămâne în mine şi eu în el, acela aduce roade multe. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Vorbele nu sunt decât revărsarea inimii.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 6,43-45

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 43 „Niciodată un pom bun nu va da fructe rele şi un pom rău fructe bune. 44 Fiecare pom se cunoaşte după fructele sale. Nu se adună smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini. 45 Omul bun scoate binele din tezaurul inimii sale, care este bun, iar omul rău scoate răul din inima lui, care este rea. Pentru că vorbele nu sunt decât revărsarea inimii”.

Cuvântul Domnului