en-USro-RO

| Login
3 august 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

* Deşi nu este comemorare obligatorie, dăm toate textele biblice datorită devoţiunii răspândite către sfântul Nicolae.

LECTURA I

Pe cine îl voi trimite? Şi cine va merge pentru noi?

Citire din cartea profetului Isaia 6,1-8

1 În anul morţii regelui Ozia, l-am văzut pe Domnul stând pe un tron înalt şi măreţ; poalele mantiei lui umpleau templul. 2 Înaintea lui stăteau serafimi, fiecare având câte şase aripi: cu două îşi acopereau feţele, cu două picioarele iar cu două zburau. 3 Ei strigau unul către altul, spunând: „Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul oştirilor, tot pământul e plin de mărirea lui!” 4 Când Domnul vorbea, uşorii uşilor au început să se zguduie, iar templul s-a umplut de fum. 5 Atunci am spus: „Vai mie, căci sunt pierdut! Sunt un om cu buze necurate şi locuiesc în mijlocul unui popor cu buze pângărite. Şi ochii mei l-au văzut pe regele, pe stăpânul universului!” 6 Atunci a zburat spre mine unul dintre serafimi, purtând în mână un cărbune aprins, pe care îl luase cu cleştele de pe altar. 7 El mi-a atins gura cu cărbunele şi mi-a zis: „Iată, ţi-am atins buzele, de aceea ţi s-au şters toate păcatele şi fărădelegea ţi-a fost iertată”. 8 După aceea am auzit glasul Domnului care zicea: „Pe cine îl voi trimite? Cine va merge pentru noi?” Şi am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă pe mine!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 45,2-3.5-6.8-9

R.: Vestiţi tuturor popoarelor lucrările minunate ale Domnului.

2 Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru,

un ajutor care nu lipseşte niciodată din nevoi.

3 De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul

şi ar cădea munţii în mijlocul mării. R.

 

5 Apele râului înveselesc cetatea lui Dumnezeu,

locuinţa sfântă a Celui Preaînalt.

6 Dumnezeu este în mijlocul ei: ea nu se clatină;

Dumnezeu o ajută de la revărsatul zorilor. R.

 

8 Domnul oştirilor este cu noi,

Dumnezeul lui Iacob este un turn de scăpare pentru noi.

9 Veniţi şi vedeţi lucrările Domnului,

faptele uimitoare pe care le-a făcut pe pământ. R.

ALELUIA Cf. In 15,16

(Aleluia) Eu v-am ales pe voi din lume, spune Domnul,

ca să mergeţi şi să aduceţi roade, dar roade care să rămână. (Aleluia)

EVANGHELIA

Secerişul este mult, iar lucrătorii puţini.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,1-9

În acel timp, Domnul a ales încă şaptezeci şi doi de ucenici şi i-a trimis doi câte doi înaintea sa, în fiecare cetate sau loc pe unde avea să treacă el. 2 Şi le-a zis: „De secerat este mult, dar lucrătorii sunt puţini. Rugaţi-l deci pe stăpânul secerişului să trimită lucrători la secerişul său. 3 Mergeţi! Iată, eu vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor. 4 Nu luaţi cu voi nici bani, nici desagă, nici sandale şi nu salutaţi pe nimeni pe drum. 5 În orice casă veţi intra, spuneţi mai întâi: «Pace acestei case!». 6 Şi de se află acolo un fiu al păcii, pacea pe care i-o doriţi va coborî asupra lui; altfel se va întoarce la voi. 7 Rămâneţi în acea casă, mâncaţi şi beţi ceea ce vi se dă, căci cine munceşte are dreptul la plată. Nu vă mutaţi din casă în casă. 8 Când veţi intra într-o localitate şi veţi fi primiţi, mâncaţi ce vi se va pune înainte, 9 vindecaţi bolnavii care se află acolo şi spuneţi oamenilor: «Împărăţia lui Dumnezeu este aproape de voi!»”.

Cuvântul Domnului