en-USro-RO

| Login
12 decembrie 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.

LECTURA I

Era iubit de Dumnezeu şi de oameni.

Citire din cartea lui Ben Sirah 44,16-17.19-20.23; 45,1-4.15-16

16 Deoarece a fost plăcut înaintea Domnului, Enoch a fost strămutat în paradis şi a devenit pildă de pocăinţă pentru popoare. 17 Noe a fost desăvârşit şi drept în timpul mâniei lui Dumnezeu şi a ajuns să fie împăcare pentru neamul omenesc. 19 De aceea a fost făcut un legământ veşnic cu el şi a fost pus ca să nu mai piară toată lumea prin Potop. 20 Abraham a fost mare, părinte al unei mulţimi de popoare şi n-a fost găsit altul asemenea lui în măreţie. 23 De aceea Dumnezeu a hotărât cu jurământ că va binecuvânta toate popoarele prin descendenţa lui şi o va înmulţi ca ţărâna pământului şi ca stelele cerului. 45,1 Plăcut lui Dumnezeu şi oamenilor, Moise a lăsat o amintire care este binecuvântare. 2 Dumnezeu i-a dăruit lui mărirea sfinţilor, l-a preamărit cu teamă din partea tuturor duşmanilor şi a făcut prin cuvintele sale fapte minunate. 3 L-a preamărit pe el în faţa regilor şi prin el a dat porunci poporului său şi i-a manifestat gloria sa. 4 Pentru credinţa şi pentru blândeţea sa l-a sfinţit şi l-a ales pe el dintre toţi muritorii. 15 Mai înainte de el n-a fost nimeni atât de strălucit încă de la origini. 16 Nimeni din alt neam n-a fost îmbrăcat aşa decât numai fiii lui şi nepoţii lui pentru totdeauna.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 88,2-3.4-5.21-22.25 şi 27 (R.: cf. 2a)

R.: În veci voi cânta, Doamne, milostivirea ta.

2 Milostivirea Domnului în veci o voi cânta,

cu gura voi spune din neam în neam adevărul tău.

3 Tu ai spus: „Iubirea mea e dăruită pe veci!”

O dată cu cerurile ai statornicit adevărul tău. R.

 

4 „Am făcut legământ cu alesul meu,

iată ce i-am promis cu jurământ slujitorului meu, David:

5 Îţi voi întări seminţia pe veci,

din neam în neam îţi voi păstra scaunul de domnie. R.

 

21 L-am aflat pe David slujitorul meu

şi l-am uns cu untdelemnul meu cel sfânt,

22 pentru ca mâna mea să-i fie sprijin

şi braţul meu să-i dea putere. R.

 

25 Adevărul şi bunătatea mea îl vor însoţi

şi puterea lui va creşte prin numele meu.

27 El îmi va spune: «Tu eşti Tatăl meu,

Dumnezeul meu, stânca mea şi mântuirea mea!»”. R.

ALELUIA In 10,14

(Aleluia) Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul.

Eu cunosc oile mele iar ele mă cunosc pe mine. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Păstorul cel bun îşi dă sufletul pentru oile sale.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 10,11-16

În acel timp, Isus a spus: „Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oile sale. 12 Cel plătit nu este păstor, căci oile nu-i aparţin. Dacă vede lupul venind, el lasă oile şi fuge, iar lupul le răpeşte şi le risipeşte. 13 Cel plătit fuge, pentru că nu-l interesează decât plata şi nu-i pasă de oi. 14 Eu sunt păstorul cel bun; eu cunosc oile mele şi oile mele mă cunosc pe mine, 15 precum mă cunoaşte Tatăl şi eu cunosc pe Tatăl. Eu îmi dau viaţa pentru oile mele. 16 Mai am şi alte oi care nu sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta glasul meu: va fi o singură turmă şi un singur păstor”.

Cuvântul Domnului