en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

LECTURA I
Voi pune duşmănie între tine şi femeie.
Citire din cartea Genezei 3,9-15.20

9 După ce Adam a mâncat din pom,
Domnul Dumnezeu l-a chemat pe om
şi i-a zis: „Unde eşti?”
10 El a răspuns: „Am auzit glasul tău în grădină şi mi-a fost frică,
pentru că sunt gol, şi m-am ascuns”.
11 Şi el a zis: „Cine ţi-a făcut cunoscut că eşti gol?
Nu cumva ai mâncat din pomul
din care îţi poruncisem să nu mănânci?”
12 Omul a răspuns:
„Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie cu mine,
ea mi-a dat din pom şi am mâncat”.
13 Domnul Dumnezeu i-a zis femeii: „De ce ai făcut aceasta?”
Femeia i-a răspuns: „Şarpele m-a amăgit şi am mâncat”.
14 Domnul Dumnezeu i-a zis şarpelui:
„Fiindcă ai făcut aceasta,
blestemat să fii mai mult decât toate animalele
şi toate fiinţele câmpului;
pe pântece să umbli şi ţărână să mănânci
în toate zilele vieţii tale!
15 Duşmănie voi pune între tine şi femeie,
între descendenţa ta şi descendenţa ei.
Acesta îţi va pândi capul şi tu îi vei pândi călcâiul”.
20 Şi omul a dat femeii sale numele de Eva,
pentru că ea a devenit mama tuturor celor vii.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 97(98),1.2-3ab.3c-4 (R.: 1a)

R
.: Cântaţi Domnului un cântec nou,
pentru că a făcut lucruri minunate!

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,
pentru că a făcut lucruri minunate;
dreapta şi braţul lui cel sfânt
i-au venit în ajutor! R.

2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea
şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor,
3ab şi-a adus aminte de îndurarea şi fidelitatea lui
faţă de casa lui Israel. R.

3c Toate marginile pământului
au văzut mântuirea Dumnezeului nostru!
4 Strigaţi de bucurie către Domnul,
toţi locuitorii pământului!
Aclamaţi, cântaţi psalmi şi tresăltaţi de bucurie! R.

LECTURA A II-A
Ne-a ales în Cristos
mai înainte de întemeierea lumii.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Efeseni 1,3-6.11-12

3 Fraţilor,
binecuvântat să fie Dumnezeu
şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos,
care ne-a binecuvântat
cu orice binecuvântare spirituală în cele cereşti,
în Cristos,
4 întrucât ne-a ales în el mai înainte de întemeierea lumii,
ca să fim sfinţi şi neprihăniţi înaintea lui!
În iubire
5 el ne-a rânduit de mai înainte
spre înfiere, prin Isus Cristos,
după placul voinţei sale,
6 spre lauda gloriei harului său
cu care ne-a copleşit în Fiul său preaiubit.
11 În el, în care am fost chemaţi,
am fost rânduiţi de mai înainte
după planul aceluia care lucrează toate
după hotărârea voinţei sale,
12 ca noi, care mai dinainte am sperat în Cristos,
să fim spre lauda gloriei sale.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Lc 1,28a.42b
(Aleluia) Bucură-te, Marie, cea plină de har,
Domnul este cu tine!
Binecuvântată eşti tu între femei! (Aleluia)

EVANGHELIA
Bucură-te, o, plină de har,
Domnul este cu tine!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 1,26-38

26 În acel timp,
îngerul Gabriel a fost trimis
de Dumnezeuîntr-o cetate din Galileea,
al cărei nume era Nazaret,
27 la o fecioară logodită cu un bărbat
al cărui nume era Iosif,
din casa lui David.
Iar numele fecioarei era Maria.
28 Şi, intrând la ea, i-a spus:
„Bucură-te, o, plină de har,
Domnul este cu tine!”
29 Ea s-a tulburat la acest cuvânt
şi cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta.
30 Însă îngerul i-a spus:
„Nu te teme, Marie,
pentru că ai aflat har la Dumnezeu!
31 Vei zămisli şi vei naşte un fiu şi-l vei numi Isus.
32 Acesta va fi mare:
va fi numit Fiul Celui Preaînalt
şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său;
33 şi va domni peste casa lui Iacob pe veci,
iar domnia lui nu va avea sfârşit”.
34 Maria a spus către înger:
„Cum va fi aceasta,
din moment ce nu cunosc bărbat?”
35 Răspunzând, îngerul i-a spus:
„Duhul Sfânt va veni asupra ta
şi puterea Celui Preaînalt te va umbri;
de aceea, sfântul care se va naşte
va fi numit Fiul lui Dumnezeu.
36 Iată, Elisabeta, ruda ta,
a zămislit şi ea un fiu la bătrâneţe
şi aceasta este luna a şasea pentru ea,
care era numită sterilă,
37 pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil!
38 Atunci, Maria a spus:
„Iată slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău!”
Cuvântul Domnului