en-USro-RO

| Login
16 ianuarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Iată, văd cerurile deschise.

Citire din Faptele Apostolilor 6,8-10; 7,54-59

În zilele acelea, 8 Ştefan, care era plin de har şi de puterea lui Dumnezeu, săvârşea în popor semne mari şi minuni. 9 Într-o zi, s-au ridicat unii dintr-o sinagogă, cea a sclavilor eliberaţi, a cirenenilor, a alexandrinilor şi de asemenea a celor din Cilicia şi din Asia Proconsulară şi au început să discute aprins cu Ştefan; 10 însă nu puteau ţine piept înţelepciunii şi Duhului care vorbea. 7,54 Auzind ei acestea, fremătau de furie şi scrâşneau din dinţi împotriva lui. 55 Dar Ştefan, fiind plin de Duh Sfânt şi privind la cer, a văzut slava lui Dumnezeu şi pe Isus stând la dreapta lui Dumnezeu, 56 şi a zis: „Iată, văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu!” 57 Atunci ei şi-au astupat urechile, au început să strige în gura mare şi au năvălit asupra lui, 58 l-au scos afară din cetate şi au început să arunce cu pietre asupra lui. Iar martorii şi-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. 59 În timp ce era bătut cu pietre, Ştefan se ruga astfel: „Doamne Isuse, primeşte duhul meu!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 30,3cd-4.6 şi 8ab.16bc-17 (R.: 6a)

R.: În mâinile tale, Doamne, încredinţez sufletul meu.

3cd Doamne, fii pentru mine o stâncă ocrotitoare,

o cetate unde să-mi găsesc scăparea.

4 Căci tu eşti stânca mea, cetatea mea;

pentru numele tău mă povăţuieşti şi mă călăuzeşti. R.

 

6 În mâinile tale îmi încredinţez sufletul;

tu mă vei mântui, Doamne Dumnezeule adevărat.

8ab Mă voi bucura şi mă voi veseli de îndurarea ta

căci ai privit la neputinţa mea. R.

 

16bc Soarta mea este în mâna ta;

scapă-mă de duşmanii şi de prigonitorii mei.

17 Arată slujitorului tău o faţă senină.

Salvează-mă pentru iubirea ta. R.

 

ALELUIA Ps 117,26a şi 27a

(Aleluia) Binecuvântat cel care vine în numele Domnului!

Domnul Dumnezeu ne luminează! (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nu voi veţi vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi prin voi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,17-22

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 17 „Nu vă încredeţi în oameni, căci vă vor da pe mâna Sinedriului şi vă vor biciui în sinagogile lor. 18 Veţi fi târâţi înaintea dregătorilor şi a regilor pentru mine, acest lucru va fi o mărturie înaintea lor şi înaintea păgânilor. 19 Dar când vă vor da pe mâna lor, să nu vă îngrijoraţi cum sau ce veţi vorbi, căci vi se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiţi. 20 Nu voi sunteţi cei care veţi vorbi, ci Duhul Tatălui este acela care va vorbi în voi. 21 Va da frate pe frate la moarte şi tată pe fiu şi copiii se vor ridica împotriva părinţilor şi-i vor ucide. 22 Veţi fi urâţi de toţi pentru numele meu, dar cine va rămâne statornic până la sfârşit acela se va mântui”.

Cuvântul Domnului