en-USro-RO

| Login
11 august 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Ceea ce am văzut şi am auzit aceea vă vestim şi vouă.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 1,1-4

Preaiubiţilor, 1 ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi mâinile noastre au pipăit cu privire la Cuvântul vieţii, aceea vă vestim. 2 Viaţa s-a arătat şi noi am văzut-o; această viaţă de veci, care era la Tatăl şi care ni s-a arătat nouă, noi o mărturisim şi o vestim. 3 Ceea ce am văzut şi am auzit aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi împărtăşire cu noi. Iar împărtăşirea noastră este cu Tatăl şi cu Fiul său Isus Cristos. 4 Acestea vi le scriem pentru ca bucuria voastră să fie deplină.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 96,1-2.5-6.11-12

R.: Prietenii tăi, Doamne, se vor bucura în faţa ta.

1 Domnul stăpâneşte: să se bucure pământul,

să tresalte de veselie insulele nenumărate!

2 Norii şi negura îl înconjoară.

Dreptatea şi judecata stau alături de tronul său. R.

 

5 Munţii se topesc ca ceara înaintea Domnului,

înaintea stăpânului întregului pământ.

6 Cerurile vestesc dreptatea lui

şi toate popoarele îi văd mărirea. R.

 

11 Lumina răsare pentru cel drept

şi bucuria pentru cel cu inima curată.

12 Voi drepţilor, bucuraţi-vă în Domnul

şi măriţi faima sfinţeniei lui. R.

 

ALELUIA Cf. In 1,14

(Aleluia) Cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut trup

şi noi am văzut slava lui. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Celălalt ucenic, alergând mai repede decât Petru, a ajuns cel dintâi la mormânt.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 20,2-8

În prima zi a săptămânii, Maria Magdalena a alergat la Simon Petru şi la celălalt ucenic, pe care îl iubea Isus, şi le-a zis: „L-au luat pe Domnul din mormânt şi nu ştim unde l-au pus”. 3 Petru şi celălalt ucenic au plecat şi s-au dus la mormânt. 4 Alergau amândoi dar celălalt ucenic, alergând mai repede decât Petru, a ajuns cel dintâi la mormânt. 5 Aplecându-se, a văzut fâşiile de pânză pe jos dar nu a intrat. 6 A ajuns şi Simon Petru care venea după el. 7 A intrat în mormânt şi a văzut fâşiile de pânză pe jos, ca şi ştergarul care îi acoperise capul; acesta din urmă nu era împreună cu fâşiile de pânză, ci era înfăşurat şi pus undeva deoparte. 8 Atunci a intrat şi celălalt ucenic, care ajunsese cel dintâi la mormânt. El a văzut şi a crezut.

Cuvântul Domnului