en-USro-RO

| Login
3 august 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Dăm mai jos lecturile din sărbătoarea Sfintei Familii, care se celebrează la 30 decembrie, atunci când în octava Crăciunului nu există nici o duminică. Înainte de Evanghelie se poate citi o singură lectură.

LECTURA I

Cine ascultă de Domnul, îşi cinsteşte părinţii.

Citire din cartea lui Ben Sirah 3,3-7.14-17a

3 Cine cinsteşte pe tatăl său primeşte iertarea păcatelor 4 şi cine cinsteşte pe mama sa este ca omul care strânge comori. 5 Cine cinsteşte pe tatăl său va avea bucurie în copiii săi şi rugăciunea sa va fi ascultată de Domnul. 6 Cine cinsteşte pe tatăl său va avea viaţă lungă şi cine ascultă de Domnul face bucurie mamei sale. 7 Domnul îl înalţă pe tatăl în fiii săi şi întăreşte autoritatea mamei asupra copiilor ei. 14 Fiule, sprijină pe tatăl tău la bătrâneţe şi nu-l mâhni în viaţa lui. 15 Chiar dacă îi va slăbi judecata, fii îngăduitor, nu-l dispreţui când tu eşti încă în putere. 16 Căci îndurarea faţă de tatăl tău nu va fi uitată şi ea îţi va reclădi casa, dacă a fost ruinată de păcat. 17a Fiule, săvârşeşte cu blândeţe toate lucrările tale.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 127,1-2.3.4-5

R.: Viaţă şi binecuvântare, în casa celui care se teme de Domnul.

1 Fericiţi sunt cei care se tem de Domnul

şi umblă pe căile sale.

2 Atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale,

eşti fericit şi toate îţi merg bine. R.

 

3 Soţia ta este ca o viţă roditoare

înăuntrul casei tale,

copiii tăi, ca vlăstarele măslinului

împrejurul mesei tale. R.

 

4 Iată, aşa este binecuvântat omul

care se teme de Domnul!

5 Să te binecuvânteze Domnul din Sion,

ca să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieţii tale. R.

 

LECTURA A II-A

Viaţa creştină de familie, conform poruncii iubirii.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 3,12-21

Fraţilor, 12 pentru că sunteţi aleşii lui Dumnezeu, sfinţii şi preaiubiţii lui, să aveţi o inimă plină de îndurare, de bunătate, de smerenie, de blândeţe, de îndelungă răbdare. 13 Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, dacă cineva are motiv să se plângă împotriva altuia, iertaţi-vă unul pe altul. După cum v-a iertat Domnul, aşa să vă iertaţi şi voi. 14 Iar mai presus de toate acestea îmbrăcaţi-vă cu dragoste, căci ea este legătura desăvârşirii. 15 Şi în inimile voastre să domnească pacea lui Cristos, la care aţi fost chemaţi, ca să fiţi un singur trup. Fiţi recunoscători. 16 Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi în toată bogăţia sa. Învăţaţi-vă şi povăţuiţi-vă între voi cu toată înţelepciunea. Cântaţi în inimile voastre lui Dumnezeu, mulţumindu-i, în psalmi, în imnuri şi cântări duhovniceşti. 17 Orice faceţi, prin cuvânt sau faptă, toate să le faceţi în numele Domnului Isus şi prin el să mulţumiţi lui Dumnezeu Tatăl. 18 Femeilor, fiţi supuse bărbaţilor voştri, precum se cuvine, în Domnul. 19 Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre şi nu vă purtaţi aspru cu ele. 20 Copii, ascultaţi pe părinţii voştri în toate, căci acest lucru este plăcut Domnului. 21 Părinţi, nu fiţi brutali cu copiii voştri, ca să nu-i împingeţi la descurajare.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA Col 3,15a.16a

(Aleluia) Pacea lui Cristos să domnească în inimile voastre.

Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi în toată bogăţia sa.

(Aleluia)

 

EVANGHELIA

Ia pruncul şi pe mama lui şi fugi în Egipt.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 2,13-15.19-23

După plecarea magilor, un înger al Domnului îi apare în vis lui Iosif zicându-i: „Scoală-te, ia pruncul şi pe mama lui, fugi în Egipt şi rămâi acolo până ce-ţi voi spune eu, fiindcă Irod are să caute pruncul, ca să-l ucidă”. 14 Iosif sculându-se a luat, noaptea, pruncul şi pe mama lui şi a plecat în Egipt, 15 unde a rămas până la moartea lui Irod. Astfel s-a împlinit ceea ce Domnul a spus prin profetul care zice: „Din Egipt l-am chemat pe fiul meu”. 19 După moartea lui Irod iată, îngerul lui Dumnezeu se arată în vis lui Iosif şi-i spune: 20 „Scoală-te, ia pruncul şi pe mama lui şi întoarce-te în ţara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viaţa pruncului”. 21 Iosif s-a sculat, a luat pruncul şi pe mama lui şi s-a întors în ţara lui Israel. 22 Auzind că în Iudeea domneşte Arhelau în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo. 23 Înştiinţat de Dumnezeu în vis a plecat în părţile Galileii. Acolo s-a stabilit într-o localitate numită Nazaret. Astfel s-au împlinit cele spuse prin profeţi: „El se va numi Nazarinean”.

Cuvântul Domnului