en-USro-RO

| Login
21 ianuarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Domnul cheamă toate popoarele la pacea veşnică a împărăţiei lui Dumnezeu.

Citire din cartea profetului Isaia 2,1-5

1 Viziunea pe care a avut-o Isaia, fiul lui Amos, cu privire la Iuda şi Ierusalim. 2 În zilele care vor veni, muntele casei Domnului va fi înălţat peste vârfurile munţilor şi se va ridica deasupra dealurilor. Toate popoarele se vor îndrepta într-acolo. 3 Multe popoare vor veni şi vor zice: „Veniţi să ne suim pe muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacob, ca el să ne înveţe căile sale şi să umblăm pe cărările sale”. Căci din Sion va ieşi legea şi cuvântul lui Dumnezeu din Ierusalim. 4 El va judeca neamurile şi va da legile sale multor popoare. Nici un neam nu va mai ridica sabia împotriva altuia şi nu se vor mai pregăti pentru războaie; îşi vor transforma săbiile în fiare de plug şi suliţele în seceri. 5 Voi, cei din casa lui Iacob, veniţi să umblăm în lumina Domnului!

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 121,1-2.4-5.6-7.8-9 (R.: cf. 1)

R.: Vom merge cu bucurie în casa Domnului.

1 M-am bucurat când mi s-a spus:

„Vom merge în casa Domnului”.

2 Iată, picioarele noastre păşesc

prin porţile tale, Ierusalime. R.

 

4 Acolo urcă seminţiile, seminţiile Domnului,

ca, după Legea lui Israel, să laude numele Domnului.

5 Acolo sunt scaunele de judecată,

tronurile casei lui David. R.

 

6 Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului.

Pace celor care te iubesc.

7 Pacea să locuiască între zidurile tale

şi liniştea în casele tale. R.

8 De dragul fraţilor şi prietenilor mei,

spune: „Pace ţie!”

9 De dragul casei Domnului Dumnezeului nostru

mă rog pentru fericirea ta! R.

 

LECTURA A II-A

Aproape este mântuirea noastră.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 13,11-14

11 Fraţilor, ştiţi în ce timp ne găsim; acum este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn; mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am primit credinţa. 12 Noaptea e pe sfârşite; ziua este aproape. Să lepădăm, aşadar, faptele întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii. 13 Să umblăm cuviincios ca ziua: nu în chefuri şi beţii, nu în desfrânări şi fapte de ruşine, nu în ceartă şi în invidie, 14 ci îmbrăcându-vă în Domnul Isus Cristos, şi nu vă îngrijiţi de trup întru poftele lui.

Cuvântul Domnului

 

VERS LA EVANGHELIE Ps 84,8

(Aleluia) Arată-ne, Doamne, îndurarea ta

şi dă-ne mântuirea ta. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Vegheaţi, ca să fiţi gata.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 24,37-44

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 37 „Precum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi şi la venirea Fiului Omului. 38 Căci precum în zilele de dinaintea potopului oamenii mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când Noe a intrat în corabie, 39 şi nu au ştiut nimic până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului Omului. 40 Atunci, din doi oameni care vor fi pe câmp, unul va fi luat şi altul va fi lăsat; 41 din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată şi alta va fi lăsată. 42 Vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi în care zi va veni Domnul vostru. 43 Dar aceasta să o ştiţi: dacă ar şti stăpânul casei în care ceas va veni hoţul, ar veghea negreşit şi n-ar lăsa să i se spargă casa. 44 De aceea, şi voi fiţi gata, căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu gândiţi”.

Cuvântul Domnului