en-USro-RO

| Login
28 februarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

O, dacă ai sfâşia cerurile şi ai coborî!

Citire din cartea profetului Isaia 63,16b-17; 64,1.3b-8

16 Tu, Doamne, eşti Tatăl nostru, răscumpărătorul nostru; acesta este din veşnicie numele tău. 17 Pentru ce, Doamne, ne laşi să rătăcim departe de căile tale, pentru ce laşi inimile noastre să se împietrească încât să nu mai simtă frica de tine? Întoarce-te, din dragoste pentru robii tăi, pentru seminţiile moştenirii tale. 64,1 O, dacă ai sfâşia cerurile şi ai coborî! Munţii s-ar topi în faţa ta. 3 Ai coborât şi în faţa ta munţii s-au cutremurat. 4 Niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se, iar ochiul nu a văzut vreodată pe vreun alt dumnezeu afară de tine, care să facă asemenea lucruri pentru cei care se încred în el. 5 Tu mergi în întâmpinarea celor care săvârşesc cu bucurie faptele dreptăţii şi îşi aduc aminte de tine, mergând pe căile tale. Iată, tu te-ai mâniat pentru că am păcătuit; vom suferi veşnic, sau putem fi mântuiţi? 6 Toţi eram ca necuraţii şi toate faptele noastre bune erau ca un veşmânt pătat. Toţi am căzut ca frunzele uscate şi fărădelegile noastre ne-au spulberat ca vântul. 7 Nimeni nu cheamă numele tău, nimeni nu se trezeşte ca să-şi caute sprijinul în tine. De aceea ţi-ai ascuns faţa de la noi şi ne-ai lăsat să pierim sub povara fărădelegilor noastre. 8 Dar, Doamne, tu eşti Tatăl nostru, noi suntem lutul, iar tu olarul; noi suntem cu toţii lucrarea mâinilor tale.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 79,2ac şi 3b.15-16.18-19 (R: 4)

R.: Întoarce-ne la tine, Doamne, şi vom fi mântuiţi.

2 Păstor al lui Israel care ne călăuzeşti, ia aminte;

tu care şezi peste heruvimi, arată-te în strălucirea ta.

3 Arată-ţi puterea şi vino să ne mântuieşti. R.

 

15 Dumnezeul oştirilor, întoarce-te spre noi;

priveşte din cer şi vezi.

16 Cercetează via aceasta.

Ocroteşte ceea ce a sădit mâna ta. R.

 

18 Mâna ta să fie peste omul ocrotit de tine,

peste fiul omului pe care ţi l-ai ales.

19 Atunci nu ne vom mai îndepărta de tine,

tu ne vei da viaţă şi numele tău îl vom chema. R.

 

LECTURA A II-A

Aşteptăm arătarea Domnului nostru Isus Cristos.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 1,3-9

Fraţilor, 3 har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos. 4 Mulţumesc totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, pentru harul lui Dumnezeu, dat vouă în Cristos Isus; 5 căci în el aţi primit toate bogăţiile cuvântului şi ale cunoaşterii lui Dumnezeu. 6 În felul acesta mărturia despre Cristos a fost bine întărită în mijlocul vostru, 7 astfel încât nu sunteţi lipsiţi de nici un dar, aşteptând arătarea Domnului nostru Isus Cristos. 8 El vă va întări până la sfârşit, încât să fiţi nevinovaţi în ziua Domnului nostru Isus Cristos. 9 Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la împărtăşirea cu Fiul său Isus Cristos, Domnul nostru.

Cuvântul Domnului

 

VERS LA EVANGHELIE Ps 84,8

(Aleluia) Arată-ne, Doamne, îndurarea ta

şi dă-ne mântuirea ta. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Vegheaţi, căci nu ştiţi când va veni stăpânul casei.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 13,33-37

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 33 „Luaţi aminte, vegheaţi şi vă rugaţi, căci nu ştiţi când va veni vremea aceea. 34 Se va întâmpla ca şi cu un om care a plecat într-o călătorie; lăsându-şi casa, el a dat puterea în mâna slugilor şi a rânduit fiecăreia lucrul ei, iar portarului i-a poruncit să vegheze. 35 Vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi când va veni stăpânul casei; poate veni fie seara, fie la miezul nopţii, fie la cântatul cocoşului, fie dimineaţa. 36 Nu cumva, venind pe neaşteptate, să vă găsească dormind. 37 Iar ceea ce vă zic vouă, o spun tuturor: vegheaţi!”

Cuvântul Domnului