en-USro-RO

| Login
28 februarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Voi ridica dintre urmaşii lui David o odraslă dreaptă.

Citire din cartea profetului Ieremia 33,14-16

14 Iată, vor veni zile, spune Domnul, când voi împlini făgăduinţa de fericire pe care am făcut-o casei lui Israel şi casei lui Iuda. 15 În zilele acelea şi în acel timp voi ridica dintre urmaşii lui David o odraslă dreaptă care va judeca şi va face dreptate pe pământ. 16 În zilele acelea Iuda va fi eliberat şi Ierusalimul va trăi în linişte; iată numele care i se va da: „Domnul este dreptatea noastră”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 24,4bc-5ab.8-9.10 şi 14 (R.: 1b)

R.: Către tine, Doamne, înalţ sufletul meu.

4 Arată-mi, Doamne, căile tale,

condu-mă pe cărările tale.

5 Povăţuieşte-mă în adevărul tău şi învaţă-mă,

căci tu eşti Dumnezeul mântuirii mele! R.

 

8 Domnul este bun şi drept,

el arată păcătoşilor calea.

9 El conduce pe cei umili în dreptate

şi învaţă pe cei smeriţi căile sale. R.

 

10 Toate căile Domnului sunt adevăr şi îndurare

pentru cei ce păzesc legământul şi îndrumările sale.

14 Domnul este prietenul celor care se tem de dânsul

şi le oferă legământul său spre îndrumare. R.

 

LECTURA A II-A

Să întărească Domnul inimile voastre pentru venirea lui Cristos.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 3,12-4,2

Fraţilor, 12 Domnul să facă să creşteţi tot mai mult în dragoste unul faţă de altul şi faţă de toţi oamenii, precum prisosim şi noi în dragoste faţă de voi. 13 El să vă întărească inimile ca să fiţi fără de prihană în sfinţenie înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Cristos împreună cu toţi sfinţii săi. 4,1 De altfel, fraţilor, voi aţi învăţat de la noi cum trebuie să vă purtaţi ca să fiţi plăcuţi lui Dumnezeu; şi într-adevăr, faceţi ceea ce aţi învăţat. Vă rugăm şi vă îndemnăm în Domnul Isus să faceţi paşi înainte în privinţa aceasta. 2 De altfel ştiţi bine ce învăţături v-am dat din partea Domnului Isus.

Cuvântul Domnului

 

VERS LA EVANGHELIE Ps 84,8

(Aleluia) Arată-ne, Doamne, îndurarea ta

şi dă-ne mântuirea ta. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Se apropie mântuirea voastră.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 21,25-28.34-36

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 25 „Vor fi semne în soare, în lună şi în stele, iar pe pământ popoarele se vor înspăimânta din cauza vuietului mării şi al valurilor. 26 Oamenii vor muri de groază în aşteptarea celor ce au să vină peste lume, căci puterile cerului se vor clătina. 27 Atunci îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori cu putere şi cu slavă mare. 28 Când vor începe să se întâmple acestea, ridicaţi-vă capetele şi priviţi în sus pentru că mântuirea voastră se apropie. 34 Fiţi cu băgare de seamă să nu se îngreuneze inimile voastre din pricina chefurilor, a beţiilor şi a grijilor vieţii acesteia şi să nu vină peste voi ziua aceea fără de veste. 35 Căci ea va veni ca o cursă peste toţi aceia ce locuiesc pe faţa întregului pământ. 36 Vegheaţi aşadar tot timpul şi rugaţi-vă, ca să scăpaţi de toate acestea care vor veni şi să puteţi sta în picioare înaintea Fiului Omului”.

Cuvântul Domnului