en-USro-RO

| Login
11 august 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I*

Domnul cheamă toate popoarele la pacea veşnică a împărăţiei lui Dumnezeu.

Citire din cartea profetului Isaia 2,1-5

1 Viziunea pe care a avut-o Isaia, fiul lui Amos, cu privire la Iuda şi Ierusalim. 2 În zilele care vor veni, muntele casei Domnului va fi înălţat peste vârfurile munţilor şi se va ridica deasupra dealurilor. Toate popoarele se vor îndrepta într-acolo. 3 Multe popoare vor veni şi vor zice: „Veniţi să ne suim pe muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacob, ca el să ne înveţe căile sale şi să umblăm pe cărările sale”. Căci din Sion va ieşi legea şi cuvântul lui Dumnezeu din Ierusalim. 4 El va judeca neamurile şi va da legile sale multor popoare. Nici un neam nu va mai ridica sabia împotriva altuia şi nu se vor mai pregăti pentru războaie; îşi vor transforma săbiile în fiare de plug şi suliţele în seceri. 5 Voi, cei din casa lui Iacob, veniţi să umblăm în lumina Domnului!

Cuvântul Domnului

 

* Când în Duminica I din Advent, anul A, se citeşte lectura de mai sus, se poate lua, la alegere, lectura următoare:

LECTURA I

Va fi bucurie mare pentru cei care vor fi mântuiţi.

Citire din cartea profetului Isaia 4,2-6

2 În ziua aceea, mlădiţa Domnului va fi plină de măreţie şi slavă şi rodul pământului va fi plin de strălucire şi frumuseţe pentru cei mântuiţi ai lui Israel. 3 Oricine va supravieţui în Sion şi va scăpa cu viaţă în cetate va fi numit sfânt şi va fi înscris să trăiască în Ierusalim. 4 După ce Domnul va fi curăţit fărădelegile fiicelor Sionului şi va fi spălat Ierusalimul de sânge prin duhul dreptăţii şi al curăţirii 5 Domnul va aşeza peste toată întinderea muntelui Sionului şi peste locurile lui de adunare ziua un nor de fum, iar noaptea un foc cu flăcări strălucitoare. Peste toată slava sa se va întinde un cort, 6 ca umbrar împotriva arşiţei soarelui şi ca adăpost de ocrotire împotriva furtunii şi a ploii.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 121,1-2.4-5.6-7.8-9 (R: cf. 1)

R.: Vom merge cu bucurie în casa Domnului.

1 M-am bucurat când mi s-a spus:

„Vom merge în casa Domnului”.

2 Iată, picioarele noastre păşesc

prin porţile tale, Ierusalime. R.

 

4 Acolo urcă seminţiile, seminţiile Domnului,

ca, după Legea lui Israel, să laude numele Domnului.

5 Acolo sunt scaunele de judecată,

tronurile casei lui David. R.

 

6 Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului.

Pace celor care te iubesc.

7 Pacea să locuiască între zidurile tale

şi liniştea în casele tale. R.

 

8 De dragul fraţilor şi prietenilor mei,

spune: „Pace ţie!”

9 De dragul casei Domnului Dumnezeului nostru

mă rog pentru fericirea ta! R.

 

VERS LA EVANGHELIE cf. Ps 79,4

(Aleluia) Doamne Dumnezeul nostru, vino şi ne eliberează,

arată-ne faţa ta şi vom fi mântuiţi. (Aleluia)

EVANGHELIA

Mulţi vor veni de la răsărit şi de la apus în împărăţia cerurilor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 8,5-11

În acel timp, 5 a intrat Isus în Cafarnaum şi s-a apropiat de el un sutaş care l-a rugat zicându-i: 6 „Doamne, servitorul meu zace în casă paralizat, chinuindu-se cumplit”. 7 I-a zis Isus: „Voi veni şi-l voi vindeca”. 8 „Doamne, a reluat sutaşul, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, dar spune numai un cuvânt şi se va vindeca slujitorul meu. 9 Căci şi eu, deşi sunt un om supus altora, am sub ascultarea mea ostaşi şi dacă-i spun unuia: du-te, se duce; şi altuia: vino, vine; şi slugii mele: fă aceasta, face”. 10 Auzind acestea Isus s-a mirat şi a zis celor care veneau după el: „Adevăr vă spun, nici în Israel n-am găsit o credinţă atât de mare. 11 Şi vă spun că mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor sta la masă cu Abraham, cu Isaac şi cu Iacob în împărăţia cerurilor”.

Cuvântul Domnului