en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

LECTURA I
Se va odihni peste el Duhul Domnului.
Citire din cartea profetului Isaia 11,1-10

1 În ziua aceea
va ieşi o mlădiţă din trunchiul lui Iese
şi un vlăstar se va ridica din rădăcinile lui.
2 Se va odihni peste el Duhul Domnului:
duhul înţelepciunii şi al înţelegerii,
duhul sfatului şi al tăriei,
duhul ştiinţei şi al fricii de Domnul.
3 Îşi va găsi bucuria în teama de Domnul;
nu va judeca după aparenţa ochilor
şi nu va lua hotărâri după cele auzite cu urechea.
4 Îi va judeca pe cei săraci cu dreptate
şi va lua hotărâri cu nepărtinire pentru cei nevoiaşi ai ţării.
Va lovi pământul cu toiagul gurii sale
şi îl va ucide pe cel nelegiuit cu suflarea buzelor sale.
5 Dreptatea va fi cingătoarea coapselor sale
şi fidelitatea, cingătoarea mijlocului său.
6 Atunci, lupul va sta cu mielul
şi leopardul se va culca împreună cu iedul;
viţelul, puiul de leu şi animalele îngrăşate vor fi împreună
şi un copilaş le va călăuzi.
7 Vaca şi ursoaica vor paşte împreună
şi puii lor se vor culca la un loc.
Leul va mânca paie ca boul.
8 Copilul alăptat se va juca la gaura viperei
şi cel înţărcat îşi va întinde mâna
în vizuina năpârcii.
9 Nu vor face rău şi nicio pagubă
pe tot muntele meu cel sfânt;
căci pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului,
aşa cum apele acoperă fundul mării.
10 În ziua aceea, rădăcina lui Iese
va fi ca un steag pentru popoare;
pe el îl vor căuta neamurile
şi locuinţa lui va fi glorioasă.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 71(72),1-2.7-8.12-13.17 (R.: cf. 7)

R
.: În zilele lui, va înflori dreptatea
şi multă pace.

1 Dumnezeule, dăruieşte-i regelui judecăţile tale
şi înzestrează-l pe fiul regelui cu dreptatea ta!
2 Şi el va judeca poporul tău cu dreptate
şi pe săracii tăi, cu judecată. R.

7 În zilele lui, va înflori dreptatea şi multă pace,
până când va fi luna.
8 El va domni de la o mare la alta
şi de la Râu până la marginile pământului. R.

12 El îl va elibera pe săracul care strigă
şi pe sărmanul care este lipsit de ocrotire.
13 Va avea milă de cel sărac şi de cel sărman
şi va mântui sufletele sărmanilor. R.

17 Numele lui să fie binecuvântat în veci,
cât va fi soarele să dăinuiască numele lui.
În el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului
şi toate neamurile îl vor preamări. R.

ALELUIA
(Aleluia) Iată, Domnul nostru vine cu putere,
el va lumina ochii slujitorilor săi. (Aleluia)

EVANGHELIA
Isus a tresăltat de bucurie în Duhul Sfânt.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 10,21-24

21 În ceasul acela,
Isus a tresăltat de bucurie în Duhul Sfânt
şi a spus:
„Te preamăresc pe tine, Tată,
Domn al cerului şi al pământului,
pentru că ai ascuns acestea celor înţelepţi şi pricepuţi
şi le-ai descoperit celor mici.
Da, Tată, pentru că aceasta a fost plăcerea ta.
22 Toate mi-au fost date de Tatăl meu
şi nimeni nu ştie cine este Fiul, decât Tatăl,
nici cine este Tatăl, decât Fiul
şi acela căruia Fiul vrea să-i reveleze”.
23 Apoi, întorcându-se către discipoli, le-a spus aparte:
„Fericiţi ochii care văd ceea ce vedeţi voi,
24 căci vă spun:
mulţi profeţi şi regi au voit să vadă ceea ce vedeţi voi,
şi n-au văzut,
şi să audă ceea ce auziţi voi, şi n-au auzit”.
Cuvântul Domnului