en-USro-RO

| Login
21 septembrie 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Se va odihni peste el Duhul Domnului.

Citire din cartea profetului Isaia 11,1-10

În ziua aceea, 1 o mlădiţă va ieşi din tulpina lui Iese şi un lăstar va da din rădăcinile lui. 2 Se va odihni peste el Duhul Domnului: duhul înţelepciunii şi al înţelegerii, duhul sfatului şi al tăriei, duhul cunoştinţei şi al fricii de Domnul. 3 În frica de Domnul îşi va găsi fericirea. Nu va judeca după înfăţişare, nici nu va hotărî după cele auzite, 4 ci va judeca pe cei săraci cu dreptate şi va hotărî cu nepărtinire asupra sărmanilor din ţară. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului său şi va omorî cu suflarea buzelor sale pe cel fărădelege. 5 Dreptatea va fi cingătoarea şoldurilor sale şi credincioşia brâul mijlocului său. 6 Atunci lupul va locui împreună cu mielul şi leopardul se va culca lângă puiul de căprioară; viţelul şi leul vor mânca împreună şi un copil îi va paşte. 7 Junca se va duce la păscut împreună cu ursoaica şi puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul. 8 Sugarul se va juca la gaura viperei, iar copilul abia înţărcat îşi va întinde mâna în vizuina şarpelui otrăvitor. 9 Nu va fi nici o nenorocire şi nici un prăpăd în tot muntele meu cel sfânt, căci tot pământul va fi plin de cunoştinţa lui Dumnezeu, ca fundul mării de apele care îl acoperă. 10 În acel timp, lăstarul din rădăcina lui Iese va fi ca un steag pentru popoare, pe el îl vor căuta neamurile şi locuinţa lui va fi glorioasă.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 71,1b-2.7-8.12-13.17 (R.: cf. 7)

R.: Iată vin zilele dreptăţii şi ale păcii.

Dumnezeule, dăruieşte împăratului puterile tale

şi înzestrează cu sfinţenia ta pe fiul împăratului,

şi el va judeca pe poporul tău cu dreptate

şi pe săracii tăi cu nepărtinire. R.

 

În zilele lui va înflori dreptatea,

şi belşug de pace veşnică.

El va domni de la o mare la alta,

de la Râu până la marginile pământului. R.

 

Domnul va ajuta pe săracul care strigă

şi pe nenorocitul care cere ajutor.

Va avea milă de cel slab şi lipsit

şi va uşura viaţa săracilor. R.

 

Numele lui va dăinui în veci,

cât va fi soarele.

În el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului

şi toate popoarele îl vor preamări. R.

VERS LA EVANGHELIE

(Aleluia) Iată, Domnul nostru vine cu putere,

el va lumina ochii slujitorilor săi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Isus a tresărit de bucurie în Duhul Sfânt.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,21-24

În acel timp, 21 Isus a tresărit de bucurie în Duhul Sfânt şi a zis: „Te slăvesc pe tine, Părinte, Domn al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri celor înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit celor mici. Da, Părinte, căci aşa ţi-a plăcut ţie. 22 Toate mi-au fost date de Tatăl meu şi nimeni nu cunoaşte cine este Fiul decât numai Tatăl, nici cine este Tatăl decât numai Fiul şi cel căruia vrea Fiul să-i descopere”. 23 Apoi, întorcându-se către ucenici, le-a zis deoparte: „Fericiţi ochii care văd cele ce vedeţi voi. 24 Căci vă spun: mulţi profeţi şi regi au voit să vadă ceea ce vedeţi voi, dar n-au văzut, şi să audă ceea ce auziţi voi şi n-au auzit”.

Cuvântul Domnului