en-USro-RO

| Login
4 august 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Domnul cheamă la ospăţul său şi şterge lacrimile de pe feţele tuturor.

Citire din cartea profetului Isaia 25,6-10a

În ziua aceea, 6 Domnul oştirilor va pregăti pe muntele acesta pentru toate popoarele un ospăţ cu cărnuri grase, un ospăţ cu vinuri alese, cu cărnuri pline de măduvă, cu vinuri vechi şi limpezite. 7 Pe muntele acesta el va da la o parte vălul de pe faţa tuturor popoarelor şi învelitoarea care acoperă toate neamurile. 8 El va nimici moartea pe vecie. Domnul Dumnezeu va şterge lacrimile de pe feţele tuturor şi va îndepărta de pe pământ ocara poporului său, căci Domnul a vorbit. 9 Se va spune în ziua aceea: „Iată, acesta este Dumnezeul nostru de la care am aşteptat mântuirea, acesta este Domnul în care am nădăjduit; să ne bucurăm şi să ne veselim de mântuirea lui, 10 căci mâna Domnului se va odihni pe muntele acesta”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 22,1-3a.3b-4.5.6 (R.: 6cd)

R.: Voi locui în casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele.

1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic;

2 el mă paşte în păşuni verzi

şi mă duce la ape liniştite;

3 îmi înviorează sufletul. R.

 

Mă călăuzeşte pe cărări drepte pentru cinstirea numelui său.

4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii,

nu mă voi teme de nici un rău, căci tu eşti cu mine.

Toiagul tău şi nuiaua ta mă apără. R.

 

5 Tu îmi întinzi masă

în faţa potrivnicilor mei,

îmi ungi capul cu untdelemn

şi paharul meu este plin de se revarsă. R.

 

6 Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi

în toate zilele vieţii mele

şi voi locui în casa Domnului

până la sfârşitul zilelor mele. R.

 

VERS LA EVANGHELIE

(Aleluia) Iată, Domnul vine ca să mântuiască poporul său;

fericiţi cei pregătiţi să iasă în întâmpinarea lui. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Isus vindecă mulţi bolnavi şi înmulţeşte pâinile.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 15,29-37

În acel timp, 29 Isus a venit lângă Marea Galileii şi, suindu-se pe munte, s-a aşezat acolo. 30 Atunci a venit la el o mulţime mare, având cu ea şchiopi, orbi, muţi, ciungi şi alţi mulţi bolnavi; i-au aşezat la picioarele lui, iar el i-a vindecat, 31 astfel încât mulţimea se minuna văzându-i pe muţi vorbind, pe ciungi vindecaţi, pe şchiopi umblând, pe orbi văzând, şi-l slăveau pe Dumnezeul lui Israel. 32 Isus, chemându-i la sine pe ucenicii săi, le-a zis: „Îmi este milă de mulţime, căci, iată, sunt trei zile de când stă lângă mine şi nu are ce să mănânce; nu vreau să le dau drumul flămânzi, ca nu cumva să leşine de foame pe drum”. 33 Ucenicii i-au zis: „De unde să luăm noi aici în pustiu atâtea pâini, pentru a sătura atâta mulţime?” 34 Isus i-a întrebat: „Câte pâini aveţi?” Ei au răspuns: „Şapte şi puţini peştişori”. 36 Poruncind mulţimii să se aşeze jos pe pământ, a luat cele şapte pâini şi peştii şi, după ce a mulţumit, a frânt şi a dat ucenicilor, iar ucenicii au împărţit mulţimii. 37 Au mâncat toţi şi s-au săturat, iar cu firimiturile rămase au umplut şapte coşuri.

Cuvântul Domnului