en-USro-RO

| Login
7 iulie 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Să intre neamul drept şi credincios.

Citire din cartea profetului Isaia 26,1-6

1 În ziua aceea, se va cânta cântarea aceasta în ţinutul lui Iuda: „Avem o cetate puternică; Domnul ne vine în ajutor cu ziduri şi întărituri. 2 Deschideţi porţile ca să intre neamul cel drept şi credincios, 3 a cărui inimă este neclintită, care păstrează pacea, pentru că îşi pune nădejdea în tine. 4 Încredeţi-vă în Domnul pururea, căci Domnul Dumnezeu este stânca veşnică. 5 El i-a coborât pe cei ce locuiau pe înălţime, a smerit cetatea cea îngâmfată, a doborât-o la pământ şi a culcat-o în ţărână. 6 Ea este călcată în picioare, peste ea trec picioarele săracilor şi paşii celor asupriţi”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 117,1.8-9.19-21.25-27 (R.: 26a)

R.: Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului. sau Aleluia

1 Lăudaţi pe Domnul pentru că este bun,

veşnică este îndurarea lui.

8 Mai bine este să te încrezi în Domnul

decât să te încrezi în oameni.

9 Mai bine este să te încrezi în Domnul

decât să te încrezi în cei puternici. R.

 

19 Deschideţi-mi porţile dreptăţii

ca să intru şi să aduc mulţumire Domnului.

20 Aici este poarta Domnului, cei drepţi vor intra printr-însa.

21 Te laud pentru că m-ai ascultat

şi ai fost salvarea mea. R.

 

25 O, Doamne, ajută-mă,

Doamne, dă-mi biruinţă!

26 Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului.

Vă binecuvântăm din casa Domnului.

27 Domnul este Dumnezeu şi ne luminează. R.

 

VERS LA EVANGHELIE Is 55,6

(Aleluia) Căutaţi pe Domnul, căci acum poate fi găsit;

chemaţi-l pe el, căci acum este aproape. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cine face voinţa Tatălui va intra în împărăţia cerurilor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 7,21.24-27

În acel timp, a spus Isus ucenicilor săi: 21 „Nu oricine îmi zice mie Doamne, Doamne, va intra în împărăţia cerurilor, dar cel care face voinţa Tatălui meu din ceruri. 24 De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale mele şi le împlineşte, se va asemăna cu un om înţelept care şi-a clădit casa pe stâncă. 25 A căzut ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile, au izbit în casa aceea, dar ea n-a căzut, fiindcă era clădită pe stâncă. 26 Dar oricine aude aceste cuvinte ale mele şi nu le îndeplineşte, se va asemăna cu un om nechibzuit care şi-a clădit casa pe nisip. 27 A căzut ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile, au izbit în casa aceea şi s-a prăbuşit, iar prăbuşirea ei a fost mare”.

Cuvântul Domnului