en-USro-RO

| Login
19 ianuarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

În ziua aceea cei orbi vor vedea.

Citire din cartea profetului Isaia 29,17-24

Acestea le spune Domnul: 17 „Încă puţină vreme şi Libanul se va preface în grădină, iar grădina va fi socotită pădure. 18 În acel timp, cei surzi vor auzi cuvintele unei cărţi şi ochii celor orbi, eliberaţi de umbră şi întuneric, vor vedea. 19 Cei smeriţi se vor bucura în Domnul şi cei săraci se vor veseli de Sfântul lui Israel, 20 căci asupritorul nu va mai fi, cel batjocoritor va pieri şi cei care pândeau să facă rău vor fi nimiciţi. 21 Vor pieri cei care osândeau pe alţii la judecată cu vorbele lor şi cei care întindeau curse când cineva îi dojenea la poarta cetăţii şi năpăstuiau fără temei pe cel nevinovat. 22 De aceea, aşa vorbeşte Domnul către casa lui Iacob, el care l-a răscumpărat pe Abraham: „De acum încolo, nu se va mai ruşina Iacob şi faţa lui nu va mai roşi. 23 Atunci când el şi copiii lui vor vedea lucrarea mâinilor mele în mijlocul lor, vor sfinţi numele meu, vor chema sfânt pe Sfântul lui Iacob şi se vor teme de Dumnezeul lui Israel. 24 Cei rătăciţi cu duhul vor căpăta înţelepciune şi cei cârtitori învăţătură”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 26,1.4.13-14 (R.: 1a)

R.: Domnul este lumina şi mântuirea mea.

1 Domnul este lumina şi mântuirea mea, de cine mă voi teme?

Domnul este apărătorul vieţii mele,

de cine mă voi înfricoşa? R.

 

4 Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte:

să locuiesc în casa Domnului

în toate zilele vieţii mele,

ca să mă bucur de frumuseţea Domnului,

cercetând lăcaşul său. R.

 

13 Sunt sigur că voi vedea bunătatea Domnului

în împărăţia celor vii.

14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare,

ai curaj şi nădăjduieşte în Domnul. R.

VERS LA EVANGHELIE

(Aleluia) Iată, Domnul nostru vine cu putere,

el va lumina ochii slujitorilor săi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Doi orbi care au crezut în Isus au fost vindecaţi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 9,27-31

În acel timp, 27 Isus trecând pe acolo, s-au luat după el doi orbi, care strigau şi ziceau: „Fiul lui David, ai milă de noi!” 28 După ce a intrat în casă, orbii au venit la el şi Isus i-a întrebat: „Credeţi că pot să fac lucrul acesta?” I-au răspuns: „Da, Doamne!” 29 Atunci le-a atins ochii, zicând: „Facă-se vouă după credinţa voastră”. Şi li s-au deschis ochii. Apoi, Isus le-a poruncit cu asprime: „Vedeţi, să nu afle nimeni!” 31 Dar ei, cum au ieşit afară, au răspândit vestea despre el în tot ţinutul acela.

Cuvântul Domnului