en-USro-RO

| Login
28 februarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Cel milostiv va avea milă de tine la glasul chemării tale.

Citire din cartea profetului Isaia 30,19-21.23-26

Acestea le spune Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel: 19 „Popor al Sionului, care locuieşti în Ierusalim, nu mai plânge! El se va îndura de tine când vei striga; cum va auzi, te va asculta. 20 După ce Domnul îţi va fi dat pâinea îngrijorării şi apa strâmtorării, învăţătorii tăi nu se vor mai ascunde, dar ochii tăi îi vor vedea pe cei care te învaţă 21 şi urechile tale vor auzi cuvântul celor care te călăuzesc, zicându-ţi: «Aceasta este calea, mergi pe ea». Atunci nu vei apuca nici la dreapta, nici la stânga. 23 Dumnezeu îţi va da ploaia pentru sămânţa pe care o vei arunca în pământ şi pâinea pe care o va rodi pământul va fi gustoasă şi hrănitoare. Turmele tale vor paşte în ziua aceea pe pajişti întinse. 24 Boii şi măgarii îţi vor lucra pământul, vor mânca nutreţ sărat, vânturat cu lopata şi cu ciurul. 25 Pe orice munte înalt şi pe orice deal mare, vor fi râuleţe şi pâraie de apă în ziua măcelului groaznic, atunci când turnurile vor cădea. 26 Luna va străluci ca soarele, iar soarele va străluci de şapte ori mai mult, ca lumina a şapte zile, în ziua când Domnul va lega rănile poporului său şi va vindeca vânătăile de pe trupul lui”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 146,1-2.3-4.5-6 (R.: Is 30,18)

R.: Fericiţi sunt toţi care îl aşteaptă pe Domnul

sau

Aleluia

1 Lăudaţi pe Domnul,

căci este bine să-l lăudăm pe Dumnezeul nostru;

plăcut lucru este să-i cântăm lui.

2 Domnul reclădeşte Ierusalimul,

strânge pe surghiuniţii lui Israel. R.

 

3 El vindecă pe cei cu inima zdrobită

şi leagă rănile lor.

4 El cunoaşte numărul stelelor

şi le dă nume la toate. R.

 

5 Mare este Domnul şi puternic prin tăria lui,

înţelepciunea lui nu are margini.

6 Domnul sprijină pe cei sărmani

şi doboară pe cei păcătoşi la pământ. R.

 

VERS LA EVANGHELIE Is 33,22

(Aleluia)

Domnul este judecătorul nostru, legiuitorul şi împăratul nostru:

el ne va mântui pe noi.

 

EVANGHELIA

Văzând mulţimile, i s-a făcut milă de ele.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 9,35-10,1.6-8

În acel timp, 35 Isus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând în sinagogile lor, propovăduind evanghelia împărăţiei şi vindecând orice boală şi orice neputinţă. 36 Văzând mulţimile, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau istovite şi risipite ca nişte oi fără păstor. 37 Atunci le-a zis ucenicilor săi: „Secerişul este într-adevăr mare, dar lucrătorii sunt puţini. 38 Rugaţi-l, aşadar, pe stăpânul secerişului să trimită lucrători în secerişul său”. 10,1 Apoi, chemându-i la el pe cei doisprezece ucenici, le-a dat putere asupra duhurilor necurate, casă le scoată şi să vindece orice boală şi orice neputinţă. 6 Şi le-a spus: „Mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. 7 Mergând, propovăduiţi zicând: «împărăţia cerurilor este aproape». 8 Vindecaţi pe cei neputincioşi, înviaţi pe cei morţi, curăţiţi pe cei leproşi, scoateţi diavolii; în dar aţi primit, în dar să daţi”.

Cuvântul Domnului