en-USro-RO

| Login
28 februarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Se va odihni peste el Duhul Domnului.

Citire din cartea profetului Isaia 11,1-10

În ziua aceea, 1 o mlădiţă va ieşi din tulpina lui Iese şi un lăstar va da din rădăcinile lui. 2 Se va odihni peste el Duhul Domnului: duhul înţelepciunii şi al înţelegerii, duhul sfatului şi al tăriei, duhul cunoştinţei şi al fricii de Domnul. 3 În frica de Domnul îşi va găsi fericirea. Nu va judeca după înfăţişare, nici nu va hotărî după cele auzite, 4 ci va judeca pe cei săraci cu dreptate şi va hotărî cu nepărtinire asupra sărmanilor din ţară. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului său şi va omorî cu suflarea buzelor sale pe cel fărădelege. 5 Dreptatea va fi cingătoarea şoldurilor sale şi credincioşia brâul mijlocului său. 6 Atunci lupul va locui împreună cu mielul şi leopardul se va culca lângă puiul de căprioară; viţelul şi leul vor mânca împreună şi un copil îi va paşte. 7 Junca se va duce la păscut împreună cu ursoaica şi puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul. 8 Sugarul se va juca la gaura viperei, iar copilul abia înţărcat îşi va întinde mâna în vizuina şarpelui otrăvitor. 9 Nu va fi nici o nenorocire şi nici un prăpăd în tot muntele meu cel sfânt, căci tot pământul va fi plin de cunoştinţa lui Dumnezeu, ca fundul mării de apele care îl acoperă. 10 În acel timp, lăstarul din rădăcina lui Iese va fi ca un steag pentru popoare, pe el îl vor căuta neamurile şi locuinţa lui va fi glorioasă.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 71,1b-2.7-8.12-13.17 (R.: 7)

R.: Iată vin zilele dreptăţii şi ale păcii.

1b Dumnezeule, dăruieşte împăratului puterile tale

şi înzestrează cu sfinţenia ta pe fiul împăratului,

2 şi el va judeca pe poporul tău cu dreptate

şi pe săracii tăi cu nepărtinire. R.

 

7 În zilele lui va înflori dreptatea,

şi belşug de pace veşnică.

8 El va domni de la o mare la alta,

de la Râu până la marginile pământului. R.

 

12 Domnul va ajuta pe săracul care strigă

şi pe nenorocitul care cere ajutor.

13 Va avea milă de cel slab şi lipsit

şi va uşura viaţa săracilor. R.

 

17 Numele lui va dăinui în veci,

cât va fi soarele.

În el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului

şi toate popoarele îl vor preamări. R.

 

LECTURA A II-A

Cristos a mântuit pe toţi oamenii.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 15,4-9

Fraţilor, 4 toate cele ce s-au scris mai înainte pentru învăţătura voastră s-au scris, pentru ca prin răbdarea şi mângâierea ce vin din Scripturi, să avem speranţă. 5 Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă dea vouă să aveţi unul faţă de altul aceleaşi simţăminte după pilda lui Isus Cristos, pentru ca toţi împreună şi cu un singur glas să-l slăviţi pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos. 7 De aceea, primiţi-vă unii pe alţii, precum şi Cristos v-a primit pe voi spre mărirea lui Dumnezeu. 8 Căci eu spun că a fost Cristos slujitorul celor tăiaţi împrejur, spre a arăta credincioşia lui Dumnezeu şi fidelitatea sa în împlinirea promisiunilor făcute părinţilor, 9 în timp ce păgânii îl slăvesc pe Dumnezeu pentru mila lui, după cum stă scris: „Pentru aceasta te voi preamări, Doamne, între neamuri şi voi cânta laudă numelui tău”.

Cuvântul Domnului

 

VERS LA EVANGHELIE Lc 3,4.6

(Aleluia) Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui

şi toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Convertiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 3,1-12

1 În acel timp, Ioan Botezătorul a venit ca să predice în pustiul Iudeii. 2 El zicea: „Convertiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor”. 2 El este acela despre care a vorbit profetul Isaia care zice: „Iată glasul celui care strigă în pustiu: pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui”. 4 Ioan purta o haină din păr de cămilă şi o cingătoare de piele împrejurul mijlocului său; el se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică. 5 Atunci locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea şi din tot ţinutul dimprejurul Iordanului 6 ieşeau la el şi erau botezaţi de către el în Iordan, mărturisindu-şi păcatele. 7 Văzând însă pe mulţi din farisei şi saducei venind să primească botezul lui, le zise: „Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia ce va să vină? 8 Faceţi deci roade vrednice de pocăinţa voastră 9 şi nu spuneţi în voi înşivă: avem pe Abraham de părinte; căci vă spun că Dumnezeu poate să ridice fii lui Abraham chiar şi din pietrele acestea. 10 Securea e pusă deja la rădăcina copacilor. Deci tot copacul care nu va face rod bun va fi tăiat şi aruncat în foc. 11 Eu unul vă botez cu apă spre pocăinţă, dar cel care vine după mine este mai puternic decât mine, iar eu nu sunt vrednic să-i duc încălţămintele; el vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc. 12 El are lopata în mână; îşi va curăţi aria şi va aduna grâul în hambar, iar paiele le va arde într-un foc ce nu se va stinge”.

Cuvântul Domnului