en-USro-RO

| Login
6 august 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Pregătiţi calea Domnului!

Citire din cartea profetului Isaia 40,1-5.9-11

Dumnezeul vostru spune: 1 „Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul meu. 2 Daţi curaj Ierusalimului şi strigaţi-i că robia lui a luat sfârşit, că fărădelegea lui a fost ispăşită şi că a luat pedeapsă îndoită din mâna Domnului pentru păcatele sale”. 3 Un glas strigă: „Pregătiţi în pustiu calea Domnului, neteziţi în loc neumblat drumul pentru Dumnezeul nostru. 4 Toată valea să se umple, tot muntele şi dealul să se plece, căile strâmbe să fie drepte şi cele colţuroase netede. 5 Atunci se va arăta slava Domnului şi toată făptura o va vedea, căci gura Domnului a vorbit”. 9 Suie-te pe un munte înalt, tu care vesteşti Sionului vestea cea bună, ridică-ţi glasul cu putere, tu care binevesteşti Ierusalimului, înalţă-ţi glasul şi nu te teme, spune cetăţilor lui Iuda: „Iată-l pe Dumnezeul vostru; 10 iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere şi braţul lui supune totul. Iată, preţul biruinţei lui este cu el şi rodul izbânzii merge înaintea lui. 11 El va paşte turma sa ca un păstor, va lua în braţe mieii, îi va purta la pieptul său şi va conduce la odihnă oile care alăptează”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 84,9ab-10.11-12.13-14 (R.: 8)

R.: Arată-ne, Doamne, îndurarea ta şi dă-ne mântuirea ta.

9 Ascult ce zice Domnul.

El vorbeşte despre pace poporului său şi sfinţilor săi.

10 Mântuirea este aproape de cei care se tem de el

şi pe pământul nostru va locui slava lui. R.

 

11 Mila şi adevărul se vor întâlni,

dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa;

12 adevărul va răsări din pământ

şi dreptatea va coborî din cer. R.

 

13 Domnul îşi va revărsa binecuvântarea

şi pământul îşi va aduce roadele sale.

14 Dreptatea va merge înaintea lui

şi-i va călăuzi paşii pe cale. R.

 

LECTURA A II-A

Aşteptăm un cer nou şi un pământ nou.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Petru 3,8-14

Preaiubiţilor, 8 să nu uitaţi un lucru, că o singură zi înaintea Domnului e ca o mie de ani şi o mie de ani ca o singură zi. 9 Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei sale, după cum cred unii, ci rabdă îndelung pentru voi, nevrând să piară cineva, dar voind ca toţi să vină la pocăinţă. 10 Ziua Domnului va veni ca un hoţ. Atunci cerurile vor pieri cu un vuiet mare; stihiile, arzând, se vor desface, iar pământul va arde cu tot ce are pe el. 11 Deci dacă toate acestea vor înceta să existe, cât de mult vi se cuvine vouă să umblaţi în viaţă sfântă şi în cucernicie, 12 aşteptând şi grăbind venirea zilei Domnului în care cerurile, luând foc, vor pieri, iar stihiile aprinse se vor topi. 13 Dar noi aşteptăm, potrivit făgăduinţei lui, ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui dreptatea. 14 Pentru aceea, iubiţilor, aşteptând aceste lucruri, străduiţi-vă să fiţi aflaţi de el fără prihană, fără vină şi în pace.

Cuvântul Domnului

 

VERS LA EVANGHELIE Lc 3,4.6

(Aleluia) Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui

şi toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Drepte face cărările Domnului.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,1-8

1 Începutul Evangheliei lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. 2 Precum este scris în cartea profetului Isaia: „Iată, eu trimit înaintea ta pe crainicul meu care-ţi va pregăti calea... 3 Glasul celui care strigă în pustiu: «Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui»”. 4 Ioan a venit să boteze în pustiu, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor. 5 Întregul ţinut al Iudeii şi toţi locuitorii Ierusalimului veneau la el şi se botezau de către el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele. 6 Ioan era îmbrăcat cu o haină din păr de cămilă, avea o cingătoare de piele împrejurul mijlocului şi se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică. 7 El propovăduia zicând: „Iată, vine în urma mea cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic, plecându-mă, să-i dezleg cureaua încălţămintelor. 8 Eu v-am botezat cu apă, el însă vă va boteza cu Duhul Sfânt”.

Cuvântul Domnului